Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.07.2019/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1572/2019 Konserniohje

 

Omistajaohjausjaosto

41 §

25.6.2019

 

§ 20

Asianro 1572/00.00.01.02/2019

 

 

Kuopion kaupungin konserniohjeen hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Omistajaohjausjaosto 25.6.2019 41 §

 

 

 

 

                                            Kuopion kaupungin konserniohje on hyväksytty viimeksi KV 27.8.2012 § 71. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt ohjeen päivitystä kokouksissaan 29.10.2018 ja 25.2.2019.

 

                                            Konserniohjeen osalta päivitystarvetta kohdistuu mm. virkanimikkeiden tarkistukseen sekä Kuntalain muutosten myötä. Uudessa Kuntalaissa on entistä enemmän kiinnitetty huomiota konserniin. Lisäksi Kuopion kaupungin konserniohjeen päivityksessä on huomioitu Kuntaliiton vuonna 2017 päivitetty konserniohjesuositus. Ohjeessa on mm. täsmennetty konserniohjauksen määritelmiä sekä huomioitu Kuntalain mukaiset tarkastuslautakunnan aiempaa laajemmat oikeudet tiedonsaantiin.

 

                                            Konserniohjeen päivitystä valmisteltaessa on konserniyhteisöiltä saatu kannanottoja päivitykseen.

 

                                            Ehdotus uudeksi konserniohjeeksi on liitteenä. Kokoukseen osallistuville jaetaan viiteaineistona asiakirja, jossa näkyvät päivitykset aiempaan luonnosversioon.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi         Konserniohjeella on vaikutusta siihen, minkälaisessa roolissa kaupunki toimii markkinoilla.

 

Konserniohjeen laadinnassa on pidetty lähtökohtana, että ohjeistus ei olisi ristiriidassa kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa ja että annettaisiin mahdollisuuksien mukaan tilaa yksityisen elinkeinotoiminnan kehittymiselle.

 

Ympäristövaikutuksiltaan konserniohje on positiivinen kannustaen konserniyhteisöjä kaupungin strategian mukaiseen resurssiviisauteen.

                     

 

 

Liitteet

 

1572/2019 Konserniohje

 

Viiteaineisto

 

1572/2019 Konserniohje oheismateriaali 250619

 

                                            Valmistelija                                          

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin konserniohjeen, joka tulee voimaan 1.10.2019 ja kumoaa aiemman ohjeen.

 

 

Päätös                              Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin konserniohjeen, joka tulee voimaan 1.10.2019 ja kumoaa aiemman ohjeen.

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

5

1572/2019 Konserniohje

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hyväksyy Kuopion kaupungin konserniohjeen, joka tulee voimaan 1.10.2019 ja kumoaa aiemman ohjeen.

 

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa