Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.07.2019/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Omistajaohjausjaosto

42 §

25.6.2019

 

§ 21

Asianro 1572/00.00.01.02/2019

 

 

Kuopion kaupungin omistajapolitiikan hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Omistajaohjausjaosto 25.6.2019 42 §

 

 

 

 

                                            Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty viimeksi kaupunginvaltuustossa 19.5.2014 § 40. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt omistajapolitiikan päivitystä kokouksessaan 29.10.2018.

 

 

Omistajapolitiikan osalta päivitystarve kohdistuu ensisijaisesti kaupungin strategian ja vision toissa vuotiseen päivitykseen. Omistajapolitiikan tulee tukea kaupungin strategiaa.  Lisäksi päivitystarvetta on havaittu mm. eri toimintamuotojen kuvaamisen yksityiskohtaisuudessa sekä omistettujen yhtiöiden linjauksissa.

 

 

Kaupunki seuraa yhteisöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa ja tekee aktiivisesti omistajapoliittisia ratkaisuja. Kaupunki edellyttää omistamiensa yhteisöiden toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Yhteisöiden toiminnan seuraaminen on jatkuva prosessi ja omistajapoliittiset ratkaisut tehdään ennakoiden ja konsernin kokonaisetu varmistaen oikealla hetkellä. Omistuksille asetettava tuottotavoite ja kaupungille maksettava tuloutus sekä yhteisöiden toiminnalliset tavoitteet päätetään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Omistajaohjausjaoston tehtävänä on arvioida omistajapoliittisten linjausten päivitystarvetta.

 

Ehdotus uudeksi omistajapolitiikaksi on liitteenä. Kokoukseen osallistuville jaetaan viiteaineistona asiakirja, jossa näkyvät päivitykset aiempaan luonnosversioon.

 

Vaikutusten arviointi         Omistajapolitiikalla on vaikutusta siihen, minkälaisessa roolissa kaupunki toimii markkinoilla. Yksittäiset yritysvaikutusten arvioinnit tulee tehdä annettaessa konserniohjeen mukaisia ennakkokäsityksiä.

 

Ympäristövaikutuksiltaan omistajapolitiikka on positiivinen kannustaen konserniyhteisöjä kaupungin strategian mukaiseen resurssiviisauteen.

                     

 

 

Liitteet

 

1572/2019 Omistajapolitiikka liite

 

Viiteaineisto

 

Omistajapolitiikka OHEISMATERIAALI 250619 korjattu

 

                                            Valmistelija                                          

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin omistajapolitiikan linjaukset, jotka tulevat voimaan 1.10.2019 ja kumoavat aiemmat linjaukset.

 

 

Päätös                              Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin omistajapolitiikan linjaukset, jotka tulevat voimaan 1.10.2019 ja kumoavat aiemmat linjaukset.

 

 


 

 

 

 

 

 

Liitteet

6

1572/2019 Omistajapolitiikka liite

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin omistajapolitiikan linjaukset, jotka tulevat voimaan 1.10.2019 ja kumoavat aiemmat linjaukset.

 

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Erkki Virtasen esityksestä ja kaupunginjohtajan tekemin täydennyksin, että omistajapoliittisten linjausten luvun 3 (Yleiset periaatteet) kohdan 1 ensimmäinen ja toinen lause muutettiin kuulumaan seuraavasti: " Yhteisöjen omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä vaan väline palvelujen järjestämiseksi tai tuottamiseksi. Omistamiseen liittyviä päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon elinkeinoelämän näkökulma ja yritysvaikutukset."

 

Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti, että omistajapoliittisten linjausten 3 luvusta (Yleiset periaatteet) muutetaan 1. kappaleen viimeinen lause kuulumaan: "Yleishyödyllisyys-statuksen omaavien vuokrataloyhtiöiden, jotka aravalainsäädäntö määrittelee voittoa tavoittelemattomiksi, tavoitteet asetetaan ensisijaisesti yhteiskunta- ja asuntopolitiikan lähtökohdista. Niiden tavoitteita asetettaessa otetaan huomioon myös asukasnäkökulma." Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti jäsen Minna Reijosen kannattamana, että omistajapoliittisten linjausten lukuun 5 (Omistuksesta luopuminen) lisätään toiseksi viimeiseen ajatusviivaan sivulause: "..., jos menettelyn taloudellinen edullisuus kaupungille on kiistattomasti osoitettavissa jo ennen luopumispäätöstä." 

 

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden jäsenen poissa ollessa 9 jaa-ääntä (Auvinen, Chiksoeva, Kaartinen, Kivelä, Koskinen, Kosunen, Savolainen, Tolppanen ja Vähälä) ja 1 ei-ääni (Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa