Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.07.2019/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

39 §

19.6.2019

 

§ 3

Asianro 3168/10.03.02.02/2019

 

 

Nilsiän pelastusaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 19.6.2019 39 §

 

 

Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta 11.6.2019:

 

Nilsiän paloasema on toiminut väistötiloissa sisäilmaongelmien takia vuodesta 2013. Kuopion kaupunki on käynnistänyt vuonna 2014 Nilsiän paloaseman hankesuunnittelun 11.8.2014 valmistuneen tarveselvityksen pohjalta. Hankesuunnitelma kohdentui pelkästään pelastustoimen tarpeisiin ja valmistui 12.8.2015. Vuonna 2018 Kuopion kaupunki päätti käynnistää Nilsiän pelastusaseman hankesuunnittelun päivittämisen, jossa otettiin huomioon myös ensihoidon sijoittuminen pelastusasemalle. Hankesuunnitelma valmistui 1.4.2019, jossa tavoitehinta-arvion mukainen kokonaiskustannus esitetylle uudisrakennus-ratkaisulle oli 3 900 000 € (alv. 0%). Pelastuslaitoksen pyynnöstä tilakeskus laski ja tarkisti hankkeen kustannusrakenteen uudestaan, ja päätyi samaan lopputulokseen. Koska ensihoidon tilavuokrat heidän nykyisiin tilaratkaisuihin olisivat tässä hankemallissa nousseet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ilmoitti 8.5.2019 vetäytyvänsä hankkeesta. Tämän jälkeen hankesuunnitelma päivitettiin jättämällä ensihoidon tilat pois.

 

Hankesuunnitelmaa tarkistettiin myös pelastuslaitoksen tilojen käytön osalta ja varustelun osalta kustannusten karsimiseksi. Mm. letkunpesukone ja sen tilat jätettiin pois, samoin tarkasteltiin ajoneuvokaluston määrä, tilantarve ja toimintojen keskittäminen. Uudestaan päivitetyssä hankesuunnitelmassa tavoitehinta-arvion mukainen kokonaiskustannus esitetylle uudisrakennusratkaisulle on nyt 3 500 000 € (alv 0). Mikäli kalustohalli toteutetaan jättämällä toinen sammutusyksikkö ja maasto-mönkijän tilat pois, on kustannus

3 390 000 € (alv 0%), jolla kuitenkin saadaan merkittävä heikennys Nilsiän alueen ja laajemmin koko Koillis-Savon sammutus-ja pelastustoiminnan valmiuksiin. Nilsiässä on aktiivinen ja suuri työsopimussuhteisten palomiesten joukko, alue kuuluu maakunnan kantaviin kuntakeskuksiin ja henkilö- ja kalustoresurssista saadaan suuri hyöty laajalle alueelle. Lisäksi kakkoslähdön autoa tarvitaan savusukelluksen koulutustoimintaan, jossa Nilsiän kalusto palvelee koko Koillis-Savoa. Tilan säästö on 82 m2, jolla ei ole hankkeen mittaluokassa suurta merkitystä, mutta merkittävä haitta toiminnalle ja pelastustoimen valmiudelle, joka heijastuu laajalle alueelle.

 

Päivitetyissä hankesuunnitelmissa on tutkittu toteutus vanhaan kiinteistöön käyttötarkoituksen muutoksena sekä uudisrakennusvaihtoehto. On todettu, että nykyisen rakennuksen korjaaminen ei ole taloudellisesti eikä korjaukseen liittyvien sisäilmariskien vuoksi järkevää. Toiminnan edellyttämä nykyaikainen, turvallinen ja terveellinen pelastusasemarakennus edellyttää uuden rakennuksen toteuttamista. Päivitetyssä hankesuunnittelussa päädyttiin uuden pelastusaseman rakentamiseen nykyisen paloaseman viereiselle tontille. Tilojen suunnittelun lähtökohtana ovat puhdas paloasema -periaatteet sekä uudet pelastuslaitoksen tilaturvallisuusohjeen edellytykset.

 

Hankesuunnitelmassa esitetään, että hanke toteutetaan Kuopion kaupungin omana investointihankkeena. Nilsiän uuden pelastusaseman vuokra on määritelty Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymän ja voimassaolevan vuokranmääritysohjeen mukaisesti.

 

Pääomavuokraksi 3,5 M€ investoinnilla muodostuu 17,30 €/m2/kk. Koron (4%) osuus on 9,36€/m2/kk ja poisto 7,80 €/m2/kk (30v), maanvuokra on 0,13 €/m2/kk. Pääomavuokra kuukaudessa on 21.555 €/kk.

 

Ylläpitovuokra koostuu seuraavista osioista ja tarkastellaan 2 v päästä valmistumisesta uudelleen. Siivouksen hinta tarkentuu suunnittelun edetessä.

 

-Ylläpitopalvelut (kiinteistönhoito, kunnossapito, ulkoalueet 2,07 €/m2/kk

-Käyttöpalvelut (energia)                                                      2,04 €/m2/kk

-Siivouspalvelut                                                                     0,77 €/m2/kk

 

Hankkeeseen on mahdollista hakea Palosuojelurahaston avustusta, ja kylmän ulkovaraston osalta öljyntorjuntarahaston tukea öljyntorjuntakaluston varastointiin. Mikäli hanke saa palosuojelurahaston avustuksen, suuruudeltaan enintään 220 000 €, olisi pääomavuokran taso 16,22 €/m2/kk eli 20 200€/kk.

 

Pelastuslautakunta on kokouksessa 1.3.2017 hyväksynyt periaatteen, että paloasemahankkeisiin tulee huomioida Palosuojarahaston avustus ja että kunta kompensoi omalla rahoituksella hanketta, mikäli se ei hae Palosuojelurahaston avustusta hankkeelle.

 

Hankkeen aikataulu

Investointipäätös 4/2019

Rakennussuunnittelu 8/2019

Rakentamispäätös 4/2020

Rakentaminen 5-6/2020

Vastaanottopäätös ja tilojen luovutus käyttäjän toimintaan 8/2021

Uusi paloasema voisi aloittaa toimintansa 10/2021

 

Vaikutusten arviointi         -

 

Esitys                                              Aluepelastuslautakunta merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja hyväksyy paloasemahankeen suunnittelun jatkamisen huomioiden Palosuojarahaston rahoitus tai vastaava kunnan oma rahoitus hankkeelle.

 

Liitteet

 

3168/2019 Nilsiän paloaseman hankesuunnitelma 11.6.2019

 

Viiteaineisto

 

3168/2019 VIITE_1_NILSIÄN PELASTUSASEMA ,tavoitehinta 05062019

 

                                            Valmistelija                                          

Paavo Tiitta

puh. +358 17 18 8103

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja hyväksyy paloasemahankeen suunnittelun jatkamisen huomioiden Palosuojarahaston rahoitus tai vastaava kunnan oma rahoitus hankkeelle.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


                                      

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

 

Hankesuunnitelman mukainen hankkeen tavoitteellinen aikataulu on:

                            

Investointipäätös 6/2019

Rakennussuunnittelu 9/2019

Rakentamispäätös 4/2020

Rakentaminen 5-6/2020

Vastaanottopäätös ja tilojen luovutus käyttäjän toimintaan 8/2021

Uusi paloasema voisi aloittaa toimintansa 10/2021

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy Nilsiän pelastusaseman hankesuunnitelman ja että Nilsiän uusi pelastusasema rakennetaan hanketyöryhmän esityksen mukaisesti, kalustohalli mitoitettuna kolmelle sammutusyksikölle, hankesuunnitelmassa esitetylle tontille ja että hankkeelle varataan hankesuunnitelman mukainen investointimääräraha. Hankkeelle haetaan palosuojelurahaston avustusta.

 

 

Liitteet

1

3168/2019 Nilsiän pelastusaseman hankesuunnitelma 11.6.2019

 

Viiteaineisto

1

3168/2019 hankesuunnitelman erillinen liite, (ei julkinen)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Katja Lintunen

puh. +358 44 718 5210

Paavo Tiitta

puh. +358 17 18 8103

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen ja riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen. Toiminnallisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa ensihoito osaksi kokonaisuutta."

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa