Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.07.2019/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

16 §

15.1.2018

 

§ 9

Asianro 7027/10.03.02.02/2017

 

 

Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen ohjausryhmän nimeäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 15.1.2018 16 §

 

 

                     

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion museon tilatarveselvityksen kokouksessaan 8.4.2014 § 43 sekä Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja hankesuunnittelutyöryhmän esityksen 16.2.2016 §16 (Asianro 2338/10.03.02/2014). Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja hankesuunnittelutyöryhmän esityksen kokouksessaan 29.2.2016 § 67 (7/2016).

 

Esityksen mukaan toteutetaan Kuopion museo -rakennuksen peruskorjaus ja laajennus ja yhdistetään museorakennus kirjastorakennukseen, luonnontieteellisen ja kulttuurihistoriallisen museon henkilökunnan yhteiset työskentelytilat ja kulttuurihistoriallisen museon kuva-arkisto sijoitetaan museorakennuksen ulkopuolelle, kuitenkin museon välittömään läheisyyteen, jolloin Myhkyrinkadun kiinteistöstä voidaan luopua, aloitetaan arkkitehtuurikilpailun valmistelu, käynnistetään museoiden kokoelmakeskuksen hankesuunnittelu.

 

Kuopion museon arkkitehtuurikilpailu järjestettiin 20.9.–16.12.2016. Kilpailun voittajakasi valittiin kilpailuehdotus Hila, jonka pohjalta on jatkettu kohteen suunnittelua ja toteutusta.

 

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus on lähitulevaisuuden merkittävin kulttuurirakennukseen perusparannuskohde Kuopiossa. Tarve- ja hankeselvityksissä on päädytty siihen, että peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista ja edullista toteuttaa rakenteellinen ja toiminnallinen yhteys Kuopion museon ja kaupunginkirjaston päärakennuksen välille. Koska hanke on rakennustaiteellisesti ja rakennusteknisesti vaativa sekä toiminnallisesti uudenlainen kokonaisuus, on hankkeen etenemistä syytä valvoa tarkoin.

 

Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen kokonaisuuden seuraaminen, eri näkökulmien yhteensovittaminen ja tiedonkulun varmistaminen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja kaupungin tilakeskus nimeävät ohjausryhmään omat edustajansa. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita.

 

                                           

 

Vaikutusten arviointi         Ohjausryhmän työ edistää hankkeen sujuvaa etenemistä, millä on positiiviset talousvaikutukset.            

 

 

                     

 

 

Liitteet

 

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pekka Vähäkangas

puh. +358 17 18 2792

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ohjausryhmään.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi edustajikseen ohjausryhmään Pekka Kantasen, Tiina Kaartisen ja Leila Savolaisen.

 

 


 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmään luottamushenkilöedustuksen uudelle toimikaudelle.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi luottamushenkilöedustajiksi ohjausryhmään Tiina Kaartisen, Leila Savolaisen ja Eija Vähälän.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa