Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.08.2019/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 42

Asianro 4393/00.01.01/2016

 

 

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen / työryhmän asettaminen

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

Kuntien toimintaympäristö on muuttumassa tulevaisuudessa, millä tulee olemaan myös olennainen merkitys kuntien organisaatioihin. Kuntien johtamisjärjestelmän toimivuutta on tarkoituksenmukaista arvioida säännöllisesti ja uudistaa sitä vastaamaan entistä paremmin kuntien muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä kuntien muuttuviin tehtäviin (mm. kunnan elinvoimaisuuden edistämiseen).

 

Kaupungin uusitun strategian mukaisesti kaupunki on matkalla kohti Hyvän Elämän pääkaupunkia, mihin osaltaan vaikuttaa olennaisesti myös se, miten toimiva johtamisjärjestelmä kaupungissa kulloinkin on.

 

Johtamisjärjestelmän uudistamisesta on käyty keskustelua kevään aikana mm. valtuustoryhmissä ja valtuustoseminaarissa. Kaupunginvaltuutetuille tehtiin lisäksi keväällä kysely kaupungin nykyisen johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja sen mahdollisista uudistamistarpeista. 

 

Johtamisjärjestelmän uudistamista varten on tarpeen asettaa valmisteleva työryhmä. Työryhmän tehtävänä on tarkastella mm. kaupungin johtamisjärjestelmän erilaisia vaihtoehtoja ja niiden toimivuutta Kuopiossa, luottamushenkilöorganisaation muutostarpeita sekä toimielinten välisiä toimivaltasuhteita ja niiden mahdollisia muutostarpeita.  Työryhmä tekee johtamisjärjestelmän uudistamisesta myöhemmin esityksen päätöksentekokäsittelyä varten. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta.   

 

Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021 ja uusi kaupunginvaltuusto aloittaa työskentelynsä kesäkuussa 2021. Johtamisjärjestelmän uudistaminen on tämä huomioon ottaen perusteltua ajoittaa siten, että merkittävimmät muutokset astuisivat voimaan pääosin seuraavan valtuustokauden alusta lukien.  

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää asettaa kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän seuraavasti:
 
- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja
- vaaleissa valittujen valtuustoryhmien puheenjohtajat
- edustaja valtuustossa edustettuina olevien vaaleissa valittujen puolueiden kunnallisjärjestöistä
- työryhmän puheenjohtajana toimii suurimman valtuustoryhmän (Suomen Keskusta) puheenjohtaja. Työryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
- Työryhmän sihteeristönä toimivat hallintojohtaja ja kaupunginlakimies.
- työryhmän kokouksista maksetaan palkkiot noudattaen kaupunginhallitusta koskevia hallintosäännön määräyksiä.   


 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen siten, että työryhmän työskentelyyn osallistuvat myös kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa