Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 17.10.2019/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8056/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 69

Asianro 8056/02.05.01.00/2019

 

 

Kuopion Tenniskeskus Oy:n hakemus / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

                                                          Kuopion Tenniskeskus Oy on lähestynyt Kuopion kaupunkia investointiavustusta ja vastikkeellista lisätukea koskevalla hakemuksella.

 

Kuopion Tenniskeskus Oy toimii Kuopio Rauhanlahdessa tarjoten erilaisia mailapelien harrastusmahdollisuuksia lajien yksittäisille harrastajille, urheiluseuroille ja yrityksille. Nykyiset yrittäjät ovat toimineet kohta kolme vuotta yrittäjinä Kuopion kaupungin aiemmin omistamassa hallissa osoitteessa Katiskaniementie 1.

 

Kuopion Tenniskeskus Oy:n tavoitteena on toteuttaa keväällä 2020 hallihanke, jonka avulla Kuopion Tenniskeskus Oy pystyisi parantamaan omia peliolosuhteitaan merkittävästi ja vastaamaan muuttuneeseen kilpailutilanteeseen. Samalla Kuopion Tenniskeskus Oy toisi kaupungin sisäliikuntatarjontaan uuden lajin nimeltä padel kuopiolaisten mailapeliharrastajien ulottuville. Laji on muun muassa Espanjassa toiseksi suosituin urheilulaji. Kyseessä on sosiaalinen mailapeli, joka soveltuu eri-ikäisille harrastajille.

 

Halliin tulisi kaksi tenniskenttää ja kaksi padelkenttää, pesu ja –wc tiloineen.

Hankkeen kustannusarvio on noin 1,1 miljoonaa euroa ja se tulisi sijoitettavaksi osittain nykyisen ylipainehallin tilalle. Tenniskeskuksen nykyinen ylipainehalli purettaisiin ja poistettaisiin käytöstä. Uusi halli on suunniteltu mitoiltaan puolitoista kertaa suuremmaksi kuin nykyinen halli. Hallin sijoittaminen alueelle tarvitsee tontin laajentumista viereiselle vapaa-aikaan ja liikuntaan kaavoitetulle alueelle. Uusi halli olisi merkittävästi energiaystävällisempi vaihtoehto kuin nykyinen ylipainehalli.

 

Nykyisessä ylipainehallissa toimii tennisseura Puijo Tennis Team, joka tarjoaa tennisvalmennusta eri-ikäisille harrastajille. Seuran toiminta on laajaa, käsittäen juniori, aikuis-, seniori –ja harrastennisryhmiä. Jäseniä seuralla on noin 240 ja aktiivisia viikoittain harjoittelevia pelaajia noin 80. Kuopion Tenniskeskus Oy haluaa omalta osaltaan parantaa seuran harjoitteluolosuhteita ja taata näin sen elinvoimaisuuden jatkossakin, sekä uuden hallin myötä parantaa kuopiolaisen tenniksen tunnettavuutta ja mahdollistaa hyvä tasoisten juniori – ja aikuisturnausten järjestämisen jatkossa.

 

Uusi investointi parantaisi Kuopion Tenniskeskus Oy:n mahdollisuuksia vastata yritysten erilaisten työhyvinvointi– ja toimintapäivien järjestämiseen. Tenniskeskus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella keskeisellä kaupunkialueella.

 

Investointi lisäisi kuopiolaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja vahvistaisi Kuopion imagoa liikunta –ja hyvinvointi kaupunkina. Hanke parantaisi osaltaan kaupungin vetovoimaa myös matkailun näkökulmasta. Kuopion Tenniskeskuksen läheisyydessä toimivat Rauhalahden hotelli ja Rauhalahden leirintäalue.

 

Hankkeen yhteydessä Kuopion Tenniskeskus Oy parantaisi lisäksi omalla kustannuksellaan tontilla sijaitsevaa pysäköintialuetta. Parannuksilla pysäköintialueesta tulisi asiakasystävällisempi ja paremmin toimiva. Lisäksi se mahdollistaisi jatkossa katusählyturnauksen järjestämisen, kun asfaltointi uusitaan.

 

Kuopion Tenniskeskus Oy hakee hallihankkeeseen Kuopion kaupungilta 300 000e investointi- avustusta ja 125 000e vastikkeellista lisätukea.

 

Vastikkeellista tukea vastaan Kuopion Tenniskeskus Oy ilmoittaa olemaan valmis toimimaan, kuten Kuopion Tennisseuran kanssa toimitaan. Vastikkeellisen tuen vastineeksi Kuopion Tenniskeskus Oy on valmis tarjoamaan monipuoliset mailapeli vaihtoehdot, ei ainoastaan tennistä. Kuopion Tenniskeskuksen lähimmät koulut ovat Särkiniemen alakoulu, Jynkän alakoulu sekä Jynkänlahden yläkoulu.

 

Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.10.2016 § 293 linjannut arviointikriteerit ja periaatteet yksityisten liikuntatilojen mahdollistamisesta. Tarvemäärittelyn ja liikuntatilan mahdollistamiseen osallistumisen keskeisiä arviointikriteereinä ovat harrastajamäärä, tilan saavutettavuus harrastajiin nähden, tilojen kustannustehokas kokonaiskäyttö, muut hyvinvointivaikutukset, yritysvaikutukset sekä imago-, tapahtuma- ja matkailuvaikutukset.

 

Linjaukset kaupungin mahdollisesta osallistumisesta yksityisten liikuntahallien mahdollistamiseen:

 

·         Kaupunki voi osallistua mahdollisiin rakennushankkeisiin normaalina elinkeino-rakentamisena, joka tarkoittaa käytännössä yhteistyötä kaavoituksessa ja tonttien esirakentamisessa.

·         Mikäli rakentamiseen on julkista hankerahoitusta, kaupunki voi osallistua hankerahoitukseen de minimis -tuen mukaisella osuudella.

·         Kaupunki voi myöntää erityisistä syistä harkinnanvaraista tukea liikunta- ja kulttuurirakentamisessa. Yritystuista päättää kaupunginhallitus. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa lausunnon hankkeesta keskeisten arviointikriteerien pohjalta.

·         Kaupunki voi tukea asukkaiden palvelunkäyttöä harkinnanvaraisesti.

·         Kaupunki voi vuokrata tilaa tai käyttöaikaa asukkaiden palvelujen järjestämiseksi toimijan kanssa sovitulla tavalla määräaikaisesti tai toistaiseksi.

·         Kaupunki voi tukea harkinnanvaraisesti liikuntajärjestöjä, jotka käyttävät tilaa. Avustuksista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta kaupunginvaltuuston vuosittain päättämän talousarvion puitteissa.

 

Tuet ja avustukset vaativat aina hankekohtaiset päätökset ja tarvittavat resursoinnit. Mahdolliset tuet ja avustukset päätetään vuosittain kaupungin talousarvion yhteydessä.

 

Edellä mainittujen arviointikriteerien pohjalta voidaan todeta, että Kuopion Tenniskeskus Oy:n esittämälle mailapelien harrastusolosuhteiden kehittämiselle on olemassa tarve. Kuopion Tenniskeskus Oy sijaitsee keskeisellä kaupunkialueella hyvien yhteyksien varrella ja on siten asukkaiden hyvin saavutettavissa oleva paikka. Mailapelihallin uudisrakentaminen monipuolistaisi kuopiolaisten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia sekä kehittäisi osaltaan myös Kuopiossa vierailijoiden palvelutarjontaa.  

 

Nykyisin Kuopiossa on Kuopion Tenniskeskus Oy:n liikuntatilojen lisäksi Kuopion Tennisseuran tennishalli tuottamassa mailapelien harrastusolosuhteita kuopiolaisia ja Kuopiossa vierailijoita varten.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta toteaa, että toteutuessaan Kuopion Tenniskeskus Oy:n hanke täydentäisi osaltaan Kuopion liikuntapaikkaverkostoa, parantaisi kuopiolaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja tarjoaisi liikuntapaikkapalveluita erityisesti mailapelien harrastajille.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle Kuopion Tenniskeskus Oy:n hankkeesta keskeisten arviointikriteerien pohjalta edellä esitetysti.

 

Liitteet

1

8056/2019 Kuopion Tenniskeskus Oy:n hakemus

 

2

8056/2019 Suomi Camping Oy:n lausunto

 

3

8056/2019 Kylpylähotelli Rauhalahden lausunto

 

4

8056/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa