Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.10.2019/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 71

Asianro 8626/00.01.05/2019

 

 

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa / KierRe-hankkeen loppuraportti

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe-hanke) on päättynyt. Kuopion kaupunki toimi hankkeessa osatoteuttajana ajalla 1.10.2016 - 30.9.2019. Muita toteuttajia olivat Navitas Kehitys Oy, Iisalmen kaupunki, ProAgria Pohjois-Savo sekä ajalla 1.8.2018-30.9.2019 Siilinjärven ja Joroisten kunnat. Hankkeen rahoittajina olivat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto (EAKR 75 %).

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1,6 milj. €, josta Kuopion kaupungin osuus oli

344 000 €.

 

KierRe-hankkeen päätavoitteena oli tuoda resurssiviisaus osaksi kuntien päätöksentekoa ja toimintaa, mikä myös toteutui. Hankkeen kautta kunnissa on tunnistettu entistä paremmin se, mitä kiertotalous, resurssiviisaus tai ilmastotyö voivat olla ja mitä hyötyä ne voivat tuoda. Hanke on yhdistänyt poikkihallinnollisia toimijoita sekä sidosryhmiä niin tapaamisiin kuin erilaisiin tapahtumiinkin kiertotalouden ja resurssiviisauden teemojen parissa. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat poikkihallinnollisia kokonaisuuksia, joiden edistämisessä kaikilla toimialoilla on oma roolinsa.

 

Kuntien työ resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu edelleen. Hankkeen aikana tehdyt selvitykset, kuten uusiutuvan energian kuntakatselmukset ja kiertotalousselvitykset, antavat hyödyllistä tietoa kuntien jatkotoimia varten.

 

Kuopiossa resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämistyö jatkuu osana kaupungin normaalia toimintaa. Kaupungin strategian yksi päätavoitteista on Resurssiviisas Kuopio, jota toteutetaan Kuopion resurssiviisausohjelmalla. Kuopio tähtää jätteettömäksi, päästöttömäksi ja kestävän kulutuksen kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteita tullaan päivittämään parhaillaan käynnissä olevan ilmastopoliittisen ohjelman laatimistyön yhteydessä, jonka taustaksi on teetetty Kuopion hiilitase- ja päästövähennysselvitys.

 

KierRe-hankkeen tuloksista Pohjois-Savossa on julkaistu loppuraportti, jossa kerrotaan hyviä käytäntöjä ja saavutettuja tuloksia. Lisäksi KierRe-hankkeen tuloksista Kuopiossa on laadittu erillinen tiivistelmä. Molemmat asiakirjat ovat kokousasian liiteaineistona.

 

Vaikutusten arviointi                Hankkeella on ollut merkittävä positiivinen vaikutus toteuttaessaan strategian erityisesti strategian resurssiviisaustavoitetta. Hanke on lisännyt henkilökunnan ja useiden sidosryhmien, asukkaiden, yritysten ja järjestöjen osallistumista ja tiedonsaantia. Hankkeella on ollut merkittäviä positiivisia ilmastovaikutuksia, kun tehtyjen selvitysten perusteella kaupunki on tehnyt toimenpiteitä, joilla on saatu vähennettyä kasvihuonekaasupäästöjä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen loppuraportin ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Liitteet

1

8626/2019 KierRe-hankkeen loppuraportti

 

2

8626/2019 KierRe-hanke Kuopiossa, tiivistelmä

 

                                                          Valmistelija                                                           

Minna Kuuluvainen

puh. +358 44 718 2148

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa