Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.10.2019/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 77

Asianro 8074/10.03.00.00/2019

 

 

Oikaisuvaatimus / Rakennuslupa 9.9.2019 § 827, lupatunnus 19-442-R / 297-15-9903-23 / Särkiniementie 34 / antennipylväs ja laitekaappi

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

                                                          Tiivistelmä

 

Tarkastusarkkitehti Kari Jäkkö on 9.9.2019 § 827, lupatunnus 19-442-R myöntänyt rakennusluvan antennipylvään ja laitekaapin rakentamiseen kiinteistölle 297-15-9902-23. Naapurikiinteistöjen tulevat rakentajat ja asukkaat ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka johdosta lupa ei ole tullut lainvoimaiseksi. Luvan hakija on antanut vastineen oikaisuvaatimuksiin.

 

Rakennusvalvonta on pyytänyt Asunto Oy Kuopion Rantasirkku ja Asunto Oy Särkiniemen Rivitalot  isännöitsijöiltä  lisäselvitystä oikaisuvaatimuksen tekijästä. Selvityksen 14.10.2019 mukaan Asunto Oy Kuopion Rantasirkku ja Asunto Oy Särkiniemen Rivitalot ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta.

 

 

Esitys                                              1) Esitän, että Hublininrannan ryhmärakennuttajien osalta oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta muutoksenhakuoikeuden puuttumisen vuoksi.

 

2) Esitän edelleen, että asunto-osakeyhtiöiden Asunto Oy Kuopion Rantasirkku ja Asunto Oy Särkiniemen asukkaiden tekemä oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta muutoksenhakuoikeuden puuttumisen vuoksi.

 

Perustelu

Oikaisuvaatimus 25.9.2019

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1. momentin nojalla valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;

2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;

3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä

4) kunnalla.

 

1)Hublininrannan ryhmärakennuttajilla kyseisen oikaisuvaatimuksen tekijöillä ei ole viereisen kiinteistön hallintaa eikä voimassaolevaa vuokrasopimusta, eikä siten ole muutoksenhakuoikeutta.

 

2) Asunto Oy Kuopion Rantasirkku ja Asunto Oy Särkiniemen nimissä tehdyn oikaisuvaatimuksen osalta yhtiö on antamassaan selvityksessä ilmoittanut, että yhtiö ei ole hakenut muutosta ko. asiassa eikä oikaisuvaatimuksentekijät edusta yhtiötä eikä heillä ole allekirjoitusoikeutta yhtiön puolesta.

 

Oikeuskäytännön mukaan naapuritontilla sijaitsevan yhtiön yksittäisellä osakkeenomistajalla tai asukkaalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta rakennuslupaa koskevassa asiassa. Tämän vuoksi ko. oikaisuvaatimusta ei voida käsitellä ja se tulee jättää tutkimatta.

 

Liitteet

8

8074/2019 Oikaisuvaatimus (Ei julkaista internetissä)

 

9

8074/2019 Vastine ja ympäristöselvitys (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

8074/2019 Rakennuslupa 9.9.2019 § 827 (Ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Jäkkö

puh. +358 44 718 5176

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa