Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.11.2019/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

129 §

4.11.2019

 

§ 62

Asianro 7892/00.01.00/2019

 

 

Savon Kuituverkko Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 4.11.2019 129 §

 

 

 

 

                                            Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama

tietoverkkoyhtiö. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100%.

 

Yhtiön voimassa oleva osakassopimus on alun perin allekirjoitettu vuonna 2010 ja muutossopimus vuonna 2012. Savon Kuituverkko Oy:n hallitus on lähettänyt osakaskunnille 22.10.2019 päivätyn kirjeen, jossa se pyytää osakaskuntia käsittelemään osakassopimuksen muutosesityksen, joka liittyy EU-valtiontukisäännösten huomioimiseen osakassopimuksessa.

 

Muutosesityksen sisältönä on, että lisätään osakassopimuksen kohtaan 12 uusi kohta 12.5 joka kuuluisi seuraavasti:

 

Tämän kohdan 12 mukaiset Osakkaiden sitoumukset toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan valtiontukisääntöjä sekä kuntalakia noudattaen ja näiden sääntöjen rajoissa.

 

Kirjauksen tarkoituksena on selventää, että osakassopimuksen kohdassa 12 annetut sitoumukset (rahoituksen riittävyyden ja saatavuuden varmistaminen, investointilainojen vakuudet, palvelusopimukseen sitoutuminen) ovat alisteisia valtiontukisäännöille ja ristiriitatilanteessa sitoumukset väistyvät.

 

Muilta osin osakassopimuksen on tarkoitus jäädä voimaan muuttumattomana.

 

Yhtiön hallitus toivoo, että esityksen mukainen päätös saataisiin käsiteltyä osakaskunnissa 31.12.2019 mennessä. Osakassopimuksen muutos tulee voimaan, kun kaikki osakkaat ovat allekirjoittaneet muutossopimuksen.

 

 

Vaikutusten arviointi         Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

                     

Liitteet

 

7892/2019 Esitys Osakassopimuksen muutossopimus Savon Kuitu

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. Kuopion kaupunki hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n valmisteleman 30.09.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen

2. Kuopion kaupunki valtuuttaa kaupunginjohtajan
yksin allekirjoittamaan Savon Kuituverkko Oy:n 30.09.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

 

Liitteet

3

7892/2019 Esitys Osakassopimuksen muutossopimus Savon Kuitu

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että

1. Kuopion kaupunki hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n valmisteleman 30.09.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen ja

2. Kuopion kaupunki valtuuttaa kaupunginjohtajan
yksin allekirjoittamaan Savon Kuituverkko Oy:n 30.09.2019 päivätyn osakassopimuksen muutossopimuksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa