Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 29.10.2019/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

54 §

24.9.2019

Kasvun ja oppimisen lautakunta

61 §

15.10.2019

 

§ 65

Asianro 7643/02.02.00/2019

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2020 talousarvion valmistelu

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.9.2019 54 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelu käynnistyi kevään 2019 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 20.5.2019. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on käsitelty lautakuntien ja johtoryhmien seminaareissa.

 

Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019 vuoden 2020 talousarviovalmistelussa noudettavista periaatteista ja raamista.  Talousarviovalmistelun kehys laskettiin palvelualuekohtaisesti, kasvu kuluvan vuoden toimintakate-ennusteeseen vaihteli 0,5 – 1,5 prosentin välillä. Tämän lisäksi huomioitiin kasvavat tilakustannukset hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen raamissa.

 

Talousarvion valmistelutilannetta on esitelty lautakunnan kokousten alussa. Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiit 7.10.2019.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 11.11.2019 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille.  Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 18.11.2019. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 2.12.2019 ja hyväksyy vuoden 2020 talousarvion 16.12.2019.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2020 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2020 kokouksessa.

 

Talousarvion valmistelutilannetta sekä talousarvioehdotusta esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi         -

 

 

Viiteaineisto

 

7643/2019 Ta-2020 esitysluonnos/kasvun ja oppimisen palvelualue

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.

 

Päätös                                Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Heikki Meriranta poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.15.

 

Sovittiin muuttaa seuraavaa lautakunnan kokouspäivää (aikaisemmin päätettyä 29.10.2019) pidettäväksi 15.10.2019 klo 16.00.

 

 


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.10.2019 61 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.10.2019

 

Kaupungin talousennusteen heikentymisen vuoksi kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1-4 kohtien mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Kuopion kaupungissa, taseyksiköissä ja liikelaitoksissa.

Neuvotteluissa haetan yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia, jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähentämiseen. Neuvotteluilla tavoitellaan toimintakuluissa pysyvien säästöjen lisäksi myös kertaluonteisia säästöjä esimerkiksi lomarahojen vapaaksi vaihtamisella ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla.
Neuvottelut alkoivat 26.9.2019 ja kestävät kuusi viikkoa 7.11.2019 asti.

Myös kertaluontoisten säästöjen osalta pyydettiin palvelualueilta esityksiä 3.10. mennessä. Kasvun ja oppimisen palvelualue ei esittänyt ko. säästöjä, mutta palvelualueelle asetettiin raamin osalta uusi tavoitetila -208,5 M€. Tämä tarkoittaa sitä, että raami ei mahdollista lainkaan määrärahaesitystä varhaiskasvatuksen lakimuutosten vaikutuksesta 1.8.2020 alkaen ja sen lisäksi lisäkarsintaa on tehtävä 1,116 M€. Lisäkarsinta on viiteaineistossa olevassa esittelymateriaalissa esitetty vielä kohdentamattomana ja mahdollisuudet toimenpiteisiin esitellään kokouksessa, koska uusi tavoitetilan mukainen raami saatiin tiedoksi vasta 8.10.2019.

Vuoden 2020 talousarvioesitykset (palvelualuetason tekstit, toimenpiteet, mittarit, eurot) on tallennettava järjestelmiin 21.10.2019 mennessä.

Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioesitystä esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi         -

 

 

Viiteaineisto

 

7643/2019 TA-2020 esityksen materiaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.

 

 

 

Päätös                                Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 18.41 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että varahenkilöstön pilotoinnista luovutaan ja siirrytään alueelliseen vakinaisten sijaisten käyttöön sijaismäärärahasta.

 

 


 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

                                                          Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.10.2019

 

Kaupunginjohtaja on linjannut 22.10.2019 omaa talousarvioesitystään ja sen mukaan kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioraami on tavoiteraamin mukainen, eli -208,500 M€.

Raami on n. 2 M€ pienempi, kuin 21.10.2019 tallennettu talousarvioesitys ja mitä lautakunnalle 15.10.2019 kokouksessa esiteltiin (-210,446 M€).

 

Sopeutustoimia raamiin pääsemiseksi on lähdetty valmistelemaan välittömästi ja niistä tiedotettiin lautakunnan jäseniä jo alustavasti 22.10. sähköpostitse.

 

Liitemateriaalissa on talousarvioteksti sekä varhaiskasvatuspalveluiden ja perusopetus-, nuoriso- ja lukiopalveluiden kuvaukset esitetyistä säästötoimista ja niiden vaikutuksista toimintaan.

 

Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioesitystä esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

                                                          Viiteaineistona Ta-2020 esityksen materiaali.

 

Puheenjohtaja selostaa asian kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Viiteaineisto

1

7643/2019 TA-2020 teksti kasvun ja oppimisen palvelualue

 

2

7643/2019 Kopan ta_2020 esitys_22102019

 

3

7643/2019 Varhaiskasvatuspalvelut ta_2020 esitys_22102019

 

4

7643/2019 Perusopetus nuoriso ja lukiopalvelut ta_2020 esitys_22102019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Puheenjohtaja

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi ja antaa talousarvioon lautakunnan kannanoton. 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Puheenjohtajan selostuksen pohjalta on tehty kannanotto, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

 

Veijo Tirkkonen saapui kokoukseen klo 15.05 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Raija Heinonen saapui kokoukseen klo 15.33 tämän pykälän käsittelyn aikana.

                                                         

                                                          Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 17.13 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

                                                          Leena Auvinen, Juha Parkkisenniemi ja Raija Heinonen poistuivat kokouksesta klo 17.18 tämän pykälän käsittelyn aikana.

                                                         

                                                          Hanna Svensk poistui kokouksesta klo 17.45 tämän pykälän käsittelyn aikana.

                                                         

                                                          Kokous päättyi klo 17.55.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa