Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 135

Asianro 8145/01.04.00/2019

 

 

Yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos henkilöstömenosäästöjen toteuttamiseksi vuosina 2020-2021

 

 

 

 

 

Kuopion kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.9.2019 käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (2007/449) 4 §:n 1-4 kohtien mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Kuopion kaupungissa, taseyksiköissä ja liikelaitoksissa.

 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan neuvotteluilla tavoitellaan toimintakuluissa pysyvien säästöjen lisäksi myös kertaluonteisia säästöjä esimerkiksi lomarahojen vapaaksi vaihtamisella ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla. Pysyvien säästöjen osalta tavoitellaan kokonaisuudessaan vuosien 2020 ja 2021 aikana yhteensä 10 miljoonan euron säästöjä, joista 4 miljoonaa euroa kohdistuisi vuodelle 2020 ja 6 miljoonaa euroa vuodelle 2021.  Henkilöstömenojen osuus säästötavoitteesta on arviolta n. 8,8 miljoonaa euroa vuosien 2020-2021 aikana. Henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 200 henkilöä (180 henkilötyövuotta).

 

Laki työantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (2007/449) määrää yhteistoimintamenettelystä. Yhteistoimintalain 4 §:ssä määrätään yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista. Lain 4 §:n 4 kohdan mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellainen asia, joka koskee taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yhteistoimintalain (2007/449) 9 §:ssä säädetään työllistymistä edistävästä toimintasuunnitelmasta.

 

Kuopion kaupunki kutsui henkilöstöjärjestöjen edustajat yhteistoimintalain mukaiseen yhteistoimintaneuvotteluun, jotka aloitettiin syyskuun lopulla. Neuvottelukokouksia on pidetty 26.9., 10.10., 23.10. ja 31.10. Viimeinen neuvottelukokous pidetään perjantaina 8.11.2019. 

 

Yhteistoimintalain (2007/449) 5 §:n 2 momentin mukaan laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään 14 §:ssä tarkoitetussa yhteistoimintaelimessä. Yhteistoimintalain 14 §:n mukaan kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Kuopion kaupungissa yhteistoimintaelimenä toimii kaupungin yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnassa ovat jäsenenä työnantajan nimeämät edustajat sekä henkilöstön edustajina pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

 

Yhteistyötoimikunta kokoontuu perjantaina 8.11.2019 käsittelemään neuvottelutulosta.

 

                                                         

 

 

 

 

Liitteet

1

8145/2019 Yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos

 

2

8145/2019 Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

 

3

8145/2019 Henkilöstöjärjestöjen kannanotto

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että kokouksessa jaettiin yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos, työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma sekä henkilöstöjärjestöjen kannanotto (pöytäkirjan liitteenä).

 

Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä keskusteltaessa asiakohdista 3 ja 4. He poistuivat kokouksesta yleiskeskustelun jälkeen.

 

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavan sisältöisen päätösehdotuksen:"

 

Kaupunginhallitus

 

1. merkitsee tiedoksi 8.11.2019 päättyneiden kunnallisen yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen tuloksen ja hyväksyy työnantajan neuvotteluissa esittämät linjaukset ja

 

2. hyväksyy työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman."

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa