Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 87

Asianro 10310/02.05.00.00/2019

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden asiakasmaksut 1.1.2020

 

 

 

 

                                                          Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus), jossa määritellään maksujen enimmäismäärät, lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksessa 826/2013 säädetään eräistä indeksillä tarkistetuista asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä.

 

                                                          Kunta voi päättää periä palveluista asetuksessa ilmoitettuja maksimääriä pienemmät maksut tai antaa palvelut maksutta. Kunta ei saa periä palveluista laskennallisia tuotantokustannuksia suurempia maksuja.

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta tarkastaa asiakasmaksut niiden palveluiden osalta, joiden hinnoittelussa lautakunta voi harkita maksujen suuruuden. Maksujen suuruus perustuu palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

 

                                                          Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

 

                                                          Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkistuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017.

 

                                                          Kunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on kalenterivuosittainen maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Enimmäismäärä on ollut vuonna 2019 683 euroa, joka pysyy ennallaan. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

 

                                                          Maksujen tulorajat jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin kaksi prosenttia.

 

                                                          Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa nousee 108 eurosta 110 euroon.

                                                          Vuodelle 2020 on valmisteltu kunnan päätösvallassa olevien maksujen osalta tarkennuksia. Muilta osin maksut ja niiden perusteet säilyvät asetuksen mukaisina.

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta on vahvistanut 29.11.2016 § 100 ohjeen asiakasmaksun määräytymisestä sosiaalihuoltolain mukaan järjestetyissä asumispalveluissa ja 18.6.2019 § 40 asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet.

 

                                                          Ohje asiakasmaksun määräytyminen sosiaalihuoltolain mukaan järjestetyissä palveluissa laadittiin vuonna 2016, koska tarkempaa ohjeistusta asiakasmaksun määräytymiseen sosiaalihuoltolain mukaan järjestetyissä asumispalveluissa ei ollut. Sittemmin tässä ohjeessa olevat soveltamisohjeet on siirretty asiakasmaksutaksaan.

 

                                                          Lapsiperheiden kotipalvelussa pilotoidaan maksutonta kotipalvelua. Perheille myönnetään ajalla 1.1. – 30.6.2020 kotipalvelua enintään kuusi (6) tuntia viikossa kolmen kuukauden ajan. Tällä halutaan parantaa ennaltaehkäisevän palvelun vastaanottamista perheissä.

 

                                                          Asiakasmaksutaksaan tehdyt muutokset on kirjoitettu asiakirjaan punaisella tekstillä.

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Liitteet

19

10310_2019_Asiakasmaksut ltk 17122019 lopullinen.pdf

 

20

10310_2019_ asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä

 

-       perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen vuoden 2020 asiakasmaksut liitteen mukaisesti sekä

-       päivitetyn ohjeen asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteiksi

 

Lisäksi lautakunta päättää, että

 

-       lautakunnan 29.11.2016 hyväksymä ohje asiakasmaksun määräytymisestä sosiaalihuoltolain mukaan järjestetyissä asumispalveluissa ei ole enää voimassa 1.1.2020, koska soveltamisohjeet on siirretty asiakasmaksutaksaan.

-       lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksua ei peritä ajalla 1.1. – 30.6.2020, koska kotipalvelussa pilotoidaan maksutonta palvelua

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta oikeuttaa talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat tekemään tarvittaessa asiakasmaksutaksaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa