Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.02.2020/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  10038/2018 Valtuustoaloite

 

Lähidemokratiajaosto

22 §

13.11.2019

Kaupunginhallitus

194 §

16.12.2019

 

§ 13

Asianro 10038/08.01.01/2018

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille vuodelle 2020 liittyvän vastauksen käsitteleminen

 

 

Päätöshistoria

 

Lähidemokratiajaosto 13.11.2019 22 §

 

 

                                                          Kolmekymmentä kolme (33) Kuopion kaupungin valtuutettua ovat tehneet 3.12.2018 valtuustoaloitteen Kokeilun kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille yhteiskuljetusten järjestämiseksi tarpeiden mukaisesti kulttuuri-, liikunta- ja asiointibussin nimikkeellä.

 

Kokeilumäärärahaksi esitetään alueellista 3000-4000 euron määrärahaa/ pitäjäraati. Yhteiskuljetustoiminta olisi tarkoitettu täydentämään maaseutualueiden henkilöliikennepalveluja. Kuljetuksia tulee järjestää kaikille ikäryhmille, se on kaikille kuntalaisille avointa ja maksutonta.

 

Toiminta tukisi kaupungin strategisia tavoitteita asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, resurssiviisaudessa ja kaupungin ympäristöpoliittisia tavoitteita lisäämällä joukkoliikkumista yksityisautoilun sijaan.

 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen Kokeiluun kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille yhteiskuljetusten järjestämiseksi vuodelle 2020 aluekoordinaattori toteaa seuraavaa:

 

Valtuustoaloitteessa otetaan esille tärkeä maaseudulla asumiseen liittyvä ongelma. Henkilöliikennepalvelujen järjestäminen maaseutualueilla on niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti haastavaa.

 

Pitäjäraadeissa järjestetään tällä hetkellä toimintamäärärahalla erilaisia kuljetuspalveluja. Juankoski ja Riistavesi järjestävät säännöllisesti Kulttuuribussimatkoja kaupunkiin, Vehmersalmella on samoin järjestetty kulttuuri-, vapaa-ajan ja asiointiliikennekokeiluja kantakaupunkiin tämän vuoden aikana. Karttula on osallistunut Musiikkikeskuksen kanssa kohdennettuun yhteiskuljetukseen Musiikkikeskuksen esitykseen. Nilsiän pitäjäraati on järjestänyt kuljetuksen Nilsiän kyliltä Taiteiden juhlaan Nilsiän taajamaan.

 

Laajemmin Kuopion maaseutualueiden liikkumisen ja liikenteen palvelujen järjestämistä suunnitellaan ja kehitetään 13.11.2019 käynnistettävässä Liikenteen Kumppanuuspöydässä Nilsiän Tahkolla.

 

Aloitteessa esiin nostetut näkökulmat ovat kannatettavia ja erityisesti, jos aloitteen pohjalta voitaisiin ryhtyä suunnittelemaan yhteiskuljetuksia myös kantakaupungista maaseudun tapahtumiin ja tilaisuuksiin, tukisi se kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta.

 

                                                         

 

                                                         

 

 

Esitys                                                Aloite otetaan mukaan Pitäjäraatien Liikkumisen ja liikenteen Kumppanuuspöytäprosessiin yhtenä ehdotuksena suunniteltaessa maaseudun liikkumisen palveluja. Lähidemokratiajaosto merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Liitteet

 

10038/2018 Valtuustoaloite / Kokeilu kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille yhteiskuljetusten järjestämiseksi vuodelle 2020

 

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Valmistelijan esitys hyväksytään.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 16.12.2019 194 §

 

 

                                                         

                                                         

Liitteet

 

10038/2018 Valtuustoaloite / Kokeilu kuljetusmäärärahan myöntämisestä pitäjäraadeille yhteiskuljetusten järjestämiseksi vuodelle 2020

 

 

                                                          Merkitään, että valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on valtuutettu Tuula Savolainen.

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

 

 

                                                         

                                                         

 

 

Liitteet

28

10038/2018 Valtuustoaloite

 

                                                         

 

                                                          Merkitään, että valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on valtuutettu Tuula Savolainen.

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa