Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.02.2020/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1420/2019 Valtuustoaloite

 

Kaupunginvaltuusto

14 §

11.2.2019

Kaupunkirakennelautakunta

15 §

22.1.2020

Kaupunginhallitus

30 §

27.1.2020

 

§ 15

Asianro 1420/08.01.03/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupungin maaseututaajamien pysäköintikiekko-parkkialueiden muuttaminen pysäköintikiekottomiksi parkkialueiksi

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginvaltuusto 11.2.2019 14 §

 

 

                                                          Valtuustoaloite 11.2.2019

                                                          Minna Reijonen ja 20 muuta valtuutettua

 

Kuopioon liittyneissä kunnissa (esimerkiksi Juankoski, Nilsiä, Maaninka jne.) kuntien yleisille parkkipaikoille tuli pysäköintikiekkojen käyttö kuntaliitoksen myötä.

 

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävä, että pysäköintikiekon käytöstä näillä kaupungin parkkialueilla luovutaan.

 

Alueilla ei aiemmin ole ollut käytössä parkkikiekkoja kunnan parkkipaikoilla. Maaseudun taajamissa ei ole ollut ongelmallista pulaa parkkipaikoista. Parkkialueilla on yleensä suhteellisen hyvin tilaa.

 

Pysäköintialueiden parkkikiekkotarveajattelussa haja-asutusalueilla voi hyödyntää vyöhykeajattelua, koska parkkipakkojen tarve on erilainen riippuen, siitä kuinka kaukana Kuopion keskustaajamasta ollaan.

 

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 


 

Kaupunkirakennelautakunta 22.1.2020 15 §

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Aloite                                               Minna Reijonen ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että pysäköintikiekon käytöstä kaupungin maaseutualueiden yleisillä parkkialueilla luovutaan. Aloitteessa todetaan, että Kuopioon liittyneissä kunnissa tuli kuntien yleisille parkkipaikoille pysäköintikiekon käyttövelvollisuus kuntaliitoksien myötä, ja että alueilla ei ole ollut aiemmin käytössä parkkikiekkoja. Aloitetta perustellaan sillä, ettei maaseututaajamissa ole ollut ongelmallista pulaa pysäköintipaikoista, ja pysäköintialueilla onkin yleensä suhteellisen hyvin tilaa.

 

Perustelut                                       Kunnallisteknisessä suunnittelussa tehdään päätökset liikenteenohjauksesta kaduille ja muille yleisille alueille. Maaseututaajamien katu- ja muilla yleisillä alueilla on pysäköintikiekon käyttövelvoitetta osoittavia merkkejä nykyisin vain Nilsiässä ja Riistavedellä. (tietolähde: IRIS-omaisuuden hallintajärjestelmä) Nilsiän torin viereiselle pysäköintialueelle Nilsiän keskusta-alueen toimijat toivoivat pysäköintiaikaa rajoittavia merkkejä, jotta mm. torilla asioiville löytyisi pysäköintitilaa. Tehtyjen muutosten jälkeen alueen toimijoilta ei ole tullut palautetta. Kuopion kaupungin toimesta on Nilsiään asetettu Simolantien varteen, uimarannan kohdalle 3 tunnin aikarajoitus, jotta rakennetut pysäköintipaikat olisivat uimarannalla vierailevien käytössä. Myöskään näistä uimarannan käyttöön tarkoitettujen paikkojen aikarajoituksesta ei ole tullut Nilsiän alueen asukkailta palautetta. Edellä mainittujen kohteiden lisäksi Nilsiässä on Koulupolulla Nilsiän kaupungin asettama pysäköintikiekon käyttövelvollisuutta osoittava merkki, jonka avulla rajataan kyseisten pysäköintipaikkojen käyttö 30 minuuttiin. Kyseisen asettamispäätöksen perustelut eivät ole kunnallistekniikan suunnittelun tiedossa.

 

Riistavedellä on Keskustien varrella, liikekiinteistöjen edessä pysäköintipaikkoja, joilla pysäköinti on rajoitettu 30 minuuttiin. Riistaveden Keskustien liikennemerkit kaupunki on asettanut vuonna 1983 ja kuntaliitos on tapahtunut vuonna 1973.

 

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että kantakaupungin ulkopuolella on katu- ja muilla yleisillä alueilla tehty pysäköintijärjestelyihin varsin vähäisiä muutoksia, ja tehdyt muutokset ovat olleet toivottuja sekä perusteltuja. Näin ollen katu- ja muiden yleisten alueiden pysäköintikiekon käyttövelvollisuuksiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

 

Katu- ja muiden yleisten alueiden lisäksi pysäköintiä on yksityisillä ja kaupungin omistamilla tonteilla, joiden liikenteen ohjauksesta vastaa tieliikennelain 51 § mukaisesti kunkin tontin haltija.

 

 

 

Lausunto                                         Kuopion Tilakeskus toteaa omassa lausunnossaan seuraavaa:

·          Tilakeskus hallinnoi ja vastaa kaupungin omistamien rakennusten tonteilla olevien pysäköintipaikkojen merkinnöistä.

·          Pysäköintikiekko-käytännöllä varmistetaan asiakaspysäköinnille riittävä tila kaupungin palvelurakennusten yhteydessä. Aiemmin haasteena oli mm. henkilökunnan pysäköinnin kohdistuminen asiakaspysäköintiin tarkoitetuille paikoille.

·          Kuopion Tilakeskuksen hallinnoimilla pysäköintialueilla noudatetaan Kuopion kaupunginhallituksen henkilöstöpysäköintiä koskevia päätöksiä. Yhdenvertaisuusperiaatteen takia myös maaseututaajamissa on sama pysäköintiohjeistus ja -käytäntö kuin kantakaupungin alueella.

·          Pysäköintipaikoissa on saavutettu kohtuullisen hyvä tasapaino henkilöstöpysäköintipaikkojen ja pysäköintikiekolla osoitettujen asiakaspysäköintipaikkojen suhteessa mm. Maaningan Ollinniemen Palvelukeskuksen, sekä Juankosken terveysaseman ja palvelutalo Iivolan pysäköintialueilla.

·          Kuopion Tilakeskuksen näkemys on, että pysäköintikiekkokäytännöllä voidaan tasapainottaa kohtuullisen joustavasti erityyppisiä pysäköintitarpeita, joten pysäköintikiekkokäytäntöä on syytä jatkaa edelleen myös Kuopioon liittyneiden kuntien osalta.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että lautakunta päättää säilyttää Kuopion maaseututaajamien katu- ja muilla yleisillä alueilla olevat pysäköintikiekon käyttövelvollisuusjärjestelyt nykyisellään. Lisäksi esitän, että lautakunta esittää edellä mainitun päätöksen kaupunginhallitukselle vastaukseksi valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää säilyttää myös Tilakeskuksen hallinnoimien tonttien pysäköintikiekon käyttövelvollisuusjärjestelyt nykyisellään Tilakeskuksen näkemyksen mukaisesti.

 

 

Liitteet

 

1420/2019 Valtuustoaloite

 

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Liukkonen

puh. +358 44 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

Kaupunginhallitus 27.1.2020 30 §

 

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

1420/2019 Valtuustoaloite

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

31

1420/2019 Valtuustoaloite

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa