Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.02.2020/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

243 §

18.12.2019

Kaupunginhallitus

4 §

13.1.2020

 

§ 5

Asianro 1190/10.02.03/2018

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Opistotien ja Hannes Kolehmaisen kadun ympäristö

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.12.2019 243 §

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasuintilojen rakentaminen Kuopion keskustan läheisyyteen. Lisäksi tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä ja yhteyksiä. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Ehdotukseen on tehty vähäisiä muutoksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                       Suunnittelualue sijaitsee Kuopion keskustan luoteisreunalla Hatsalan kaupunginosassa, Opistotien, Karjalankadun, Hannes Kolehmaisen kadun ja Kuopio-hallin rajaamalla alueella.

 

Käsittelyvaiheet                              Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi 9.10.2019. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 14.10.–13.11.2019. Ehdotusaineistosta saatiin 4 lausuntoa ja muistutus.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saaduissa lausunnoissa ja muistutuksessa otetaan pääosin kantaa Savonian päärakennuksen purkamiseen ja radan eteläpuolen rakennusten sopeutumiseen viereiseen RKY-alueeseen. Lausunnot ja muistutus sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen on tehty kaksi muutosta. Nimistötoimikunnan lausunnon johdosta Savoniankujan nimi on muutettu paikan historiaa paremmin kuvaavaksi Opistokujaksi. Kuopion Veden kanssa käydyn neuvottelun johdosta AH-tontilla 23-5 olevaa johtorasitetta on laajennettu 0,5 metrillä viereiselle tonttialueelle. Muilta osin kaavaehdotus säilyy ennallaan. Muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville

 

 

Vaikutusten arviointi                     Uusi asuinrakentaminen tukee keskustan ja sen läheisyydessä sijaitsevien palveluiden säilymistä ja vahvistaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta sekä Kuopion keskustan asemaa kaupunki- ja palvelurakenteessa. Rakentaminen monipuolistaa ja lisää asuntotarjontaa hyvien liikenneyhteyksien, keskustan palveluiden sekä monipuolisten liikunta- ja virkistyspalveluiden läheisyydessä. Alueelle sijoittuu uutta kaikenikäisille tarkoitettua asuinrakentamista sekä asukkaiden hyvinvointia tukevaa hoiva- ja palveluasumista. Tämä edesauttaa ja palvelee myös vanhusväestön ja muiden hoivapalveluita tarvitsevien ryhmien sijoittumista alueelle lähelle muitakin keskusta-alueen palveluita. Alueelle voidaan toteuttaa myös lapsiperheille soveltuvia asuntoja ja alueelle ollaan toteuttamassa myös kaksi päiväkotia, mikä edesauttaa lapsiperheiden muuttamista alueelle.

 

Nykyisin julkisessa käytössä olevien oppilaitos-, uimahalli- ja keilahallialueiden muuttaminen asuinalueiksi vaikuttaa huomattavasti alueen kaupunkikuvaan. Asuinalueille sijoittuva korkea rakentaminen muuttaa alueen hahmoa kaukomaisemassa ja korkea rakentaminen vaikuttaa asuntojen kaukomaisemanäköaloihin. Savonian päärakennuksen purkaminen hävittää lopullisesti rakennukseen mahdollisesti liitetyt kulttuurihistorialliset ja muut arvot.

 

Kaavamuutos on Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää entisestään kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin ja mahdollistaa liikenneverkkojen kehittämisen niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteenkin olosuhteiden parantamisen kautta. Ratkaisu vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Pohjoisosan kortteleiden 6-23 ja 24 osalta kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

 

1190/2018 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

1190/2018 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

1190/2018 ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutus vastineineen

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 1-2 ja 4

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liite 3.1 -3.4

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 5-7

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 8-11

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liite 12

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 13.1.2020 4 §

 

 

 

Liitteet

 

1190/2018 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

1190/2018 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

1190/2018 ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutus vastineineen

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 1-2 ja 4

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liite 3.1 -3.4

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 5-7

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 8-11

 

 

1190/2018 kaavaselostuksen liite 12

 

 

 

 

 

 

                                                          Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimii kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

 

Asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Sonninen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 


 

 

 

 

Liitteet

9

1190/2018 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

10

1190/2018 kaavaselostus ilman liitteitä

 

11

1190/2018 ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutus vastineineen

 

12

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 1-2 ja 4

 

13

1190/2018 kaavaselostuksen liite 3.1 -3.4

 

14

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 5-7

 

15

1190/2018 kaavaselostuksen liitteet 8-11

 

16

1190/2018 kaavaselostuksen liite 12

 

 

                                                          Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa