Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.02.2020/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

37 §

22.5.2019

Kaupunginhallitus

151 §

27.5.2019

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

88 §

18.12.2019

Kaupunginhallitus

8 §

13.1.2020

 

§ 8

Asianro 3255/02.05.01.00/2019

 

 

Yhteistyösopimus 2020-2022 / ANTI -Contemporary Art Festival yhdistys ry

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.5.2019 37 §

 

Va. kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Sirpa Niemi
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

ANTI – Contemporary Art Festival on Kuopiossa järjestettävä kansainvälisesti tunnettu ja kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka keskittyy julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin. ANTI-festivaalilla esitetään nykyhetken mielenkiintoisimpien ja innovatiivisimpien taiteilijoiden live art -, ääni-, kuvapohjaisia sekä tekstiin perustuvia teoksia. Tapahtuma on yleisölle ilmainen festivaali, joka tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita arkipäivän tiloja luovasta ja muokkaavasta taiteesta. ANTI-festivaalin toiminta on kynnyksetöntä, yhteisöllisyyttä edistävää sekä saavutettavaa ja se tarjoaa päihteettömän vaihtoehdon vapaa-ajan viettoon.

 

ANTI-festivaalin tuottaa kuopiolainen ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nykytaidetta, kulttuuria sekä taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä ja taiteen tekemisen mahdollisuuksia ympärivuotisesti. ANTI-festivaali valittiin Vuoden Teatteriksi vuonna 2019.

 

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa Kuopio 2030 - strategian mukaisesti, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä tukea elinvoimaista kaupunkikulttuuria ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta. Monivuotinen yhteistyösopimus puolestaan vahvistaa ANTI-festivaalin tuotantosuunnittelua pitkäjänteisesti, mahdollistaa tapahtuman kehittämisen ympärivuotiseksi toiminnaksi ja antaa tukevan ja uskottavan pohjan haettaessa rahoitusta muista lähteistä (kansalliset ja kansainväliset). 

 

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön seuraavien yhteisten tavoitteiden edistämiseksi: Kuopio on kansainvälinen, vetovoimainen, osaamiseen perustuva kulttuurikaupunki. ANTI-festivaali on yksi Suomen ja maailman merkittävimmistä paikkasidonnaisen nykytaiteen festivaaleista. Kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuskumppania taloudellisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Erillisten kehittämishankkeiden (mm. EU-hankkeiden) yhteistyötuesta sovitaan erikseen.

 

Kuntien kulttuuritoimintalaki velvoittaa kaupunkia edistämään kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä vahvistamaan hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja terveyttä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

ANTI-festivaali toteuttaa yhteiskuntavastuuta mm. osallistamalla vuosittain Kuopion asukkaita esim. lapsia ja nuoria, maahanmuuttajia sekä muita erityisryhmiä erilaisiin taideprojekteihinsa. Asukkaat pääsevät osaksi ammattitaiteilijoiden ohjaamia projekteja mm. tuottamalla sisältöjä teoksiin ja esiintymällä niissä. ANTI-festivaalin tapahtumat ovat yleisölle ilmaisia ja teokset sijoittuvat pääasiassa julkisiin tiloihin.

 

Toiminnalla on monipuolisia hyvinvointivaikutuksia ja se on erittäin helposti saavutettavaa. Siten se tarjoaa asukkaille kanavan hakeutua myös muiden kulttuuripalvelujen pariin.

 

ANTI-festivaali kehittää toimintaansa ympärivuotiseksi.

 

Tapahtuman yhtenä tarkoituksena on edistää taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä. Tapahtuma tuo vuosittain kansainvälisiä ammattitaiteilijoita ja yleisöä Kuopioon ja on näin mukana tekemässä aidosti kansainvälistä Kuopiota. Toiminta lisää myös suvaitsevaisuutta sekä monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden ymmärtämistä kuopiolaisten keskuudessa.

 

Yhteistyösopimuksen mukaisesti tuki on

vuonna 2020                                   82.000 €

vuonna 2021                                  97.000 €

vuonna 2022                                  97.000 €

 

Avustusesityksessä on 15.000 euron lisäys aikaisempaan yhteistyösopimukseen verrattuna vuonna 2020. Avustus varataan kansalaistoiminnan yksikön avustusmäärärahojen yhteyteen.

 

Sopimusluonnos on valmisteltu yhdessä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2020-2022, mikäli 15.000 euron lisäys saadaan talousarvioon vuonna 2020 ja lisäksi 15.000 euron lisäys vuoden 2021 talousarvioon.

 

Liitteet

 

3255/2019 Yhteistyösopimus 2020-2022 (ANTI)

 

 

3255/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä va. kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 27.5.2019 151 §

 

 

                                                         

Liitteet

 

3255/2019 Yhteistyösopimus 2020-2022 (ANTI)

 

 

3255/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös                                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimii kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen poisti asian esityslistalta. 

 


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.12.2019 88 §

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

                                                         

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.12.2019:

 

ANTI – Contemporary Art Festival on Kuopiossa järjestettävä kansainvälisesti tunnettu ja kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka keskittyy julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin. ANTI-festivaalilla esitetään nykyhetken mielenkiintoisimpien ja innovatiivisimpien taiteilijoiden live art -, ääni-, kuvapohjaisia sekä tekstiin perustuvia teoksia. Tapahtuma on yleisölle ilmainen festivaali, joka tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita arkipäivän tiloja luovasta ja muokkaavasta taiteesta. ANTI-festivaalin toiminta on kynnyksetöntä, yhteisöllisyyttä edistävää sekä saavutettavaa ja se tarjoaa päihteettömän vaihtoehdon vapaa-ajan viettoon.

 

ANTI-festivaalin tuottaa kuopiolainen ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nykytaidetta, kulttuuria sekä taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä ja taiteen tekemisen mahdollisuuksia ympärivuotisesti. ANTI-festivaali valittiin Vuoden Teatteriksi vuonna 2019.

 

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa Kuopio 2030 - strategian mukaisesti, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä tukea elinvoimaista kaupunkikulttuuria ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta. Monivuotinen yhteistyösopimus puolestaan vahvistaa ANTI-festivaalin tuotantosuunnittelua pitkäjänteisesti, mahdollistaa tapahtuman kehittämisen ympärivuotiseksi toiminnaksi ja antaa tukevan ja uskottavan pohjan haettaessa rahoitusta muista lähteistä (kansalliset ja kansainväliset).

 

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön seuraavien yhteisten tavoitteiden edistämiseksi: Kuopio on kansainvälinen, vetovoimainen, osaamiseen perustuva kulttuurikaupunki. ANTI-festivaali on yksi Suomen ja maailman merkittävimmistä paikkasidonnaisen nykytaiteen festivaaleista. Kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuskumppania taloudellisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Erillisten kehittämishankkeiden (mm. EU-hankkeiden) yhteistyötuesta sovitaan erikseen.

 

Kuntien kulttuuritoimintalaki velvoittaa kaupunkia edistämään kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä vahvistamaan hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja terveyttä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

ANTI-festivaali toteuttaa yhteiskuntavastuuta mm. osallistamalla vuosittain Kuopion asukkaita esim. lapsia ja nuoria, maahanmuuttajia sekä muita erityisryhmiä erilaisiin taideprojekteihinsa. Asukkaat pääsevät osaksi ammattitaiteilijoiden ohjaamia projekteja mm. tuottamalla sisältöjä teoksiin ja esiintymällä niissä. ANTI-festivaalin tapahtumat ovat yleisölle ilmaisia ja teokset sijoittuvat pääasiassa julkisiin tiloihin.

 

Toiminnalla on monipuolisia hyvinvointivaikutuksia ja se on erittäin helposti saavutettavaa. Siten se tarjoaa asukkaille kanavan hakeutua myös muiden kulttuuripalvelujen pariin.

 

ANTI-festivaali kehittää toimintaansa ympärivuotiseksi.

 

Tapahtuman yhtenä tarkoituksena on edistää taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä. Tapahtuma tuo vuosittain kansainvälisiä ammattitaiteilijoita ja yleisöä Kuopioon ja on näin mukana tekemässä aidosti kansainvälistä Kuopiota. Toiminta lisää myös suvaitsevaisuutta sekä monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden ymmärtämistä kuopiolaisten keskuudessa.

 

Yhteistyösopimuksen mukaisesti tuki on

vuonna 2020                                   82.000 €

vuonna 2021                                  97.000 €

vuonna 2022                                  97.000 €

 

Avustusesityksessä on 15.000 euron lisäys aikaisempaan yhteistyösopimukseen verrattuna vuonna 2020. Avustus varataan kansalaistoiminnan yksikön avustusmäärärahojen yhteyteen.

 

Sopimusluonnos on valmisteltu yhdessä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2020-2022.

 

 

Liitteet

 

3255/2019 Yhteistyösopimus 2020-2022 (ANTI)

 

 

3255/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Kaupunginhallitus 13.1.2020 8 §

 

 

                                                         

                                                         

 

Liitteet

 

3255/2019 Yhteistyösopimus 2020-2022 (ANTI)

 

 

3255/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimii kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

20

3255/2019 Yhteistyösopimus 2020-2022 (ANTI)

 

21

3255/2019 Vaikutusten arviointi

 

22

3255/2019 Äänestysraportti 1

 

23

3255/2019 Äänestyksen 1 perustelut

 

24

3255/2019 Äänestysraportti 2

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy yhteistyösopimuksen ANTI-Contemporary Art Festival ry:n kanssa vuosille 2020 - 2022.

 

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että valtuutettu Samuli Voutila poistui esteellisenä paikaltaan asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen esitti valtuutettu Markus Jukaraisen ja varavaltuutettu Rauno Taskisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Perustelut pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Äänestyskoneella ja osittain nimenhuutoäänestyksellä (valtuutettu Sari Raassina ja varavaltuutettu Tanja Kaipainen) suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun poissa ollessa 47 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Äänestystulos pöytäkirjan liitteenä.

 

Keskustelun kuluessa varavaltuutettu Taisto Toppinen esitti, että avustussumma pudotetaan 50.000 €:oon. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Keskustelun kuluessa varavaltuutettu Rauno Taskinen esitti valtuutettu Hanna Happosen kannattamana, että yhteistyösopimuksen mukaisesti tuen suuruus olisi vuonna 2020 67.000 €, vuonna 2021 vähintään 67.000 € ja vuonna 2022 vähintään 67.000 €.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat varavaltuutettu Rauno Taskisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella ja osittain nimenhuutoäänestyksellä (valtuutettu Sari Raassina) suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun poissa ollessa 40 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos pöytäkirjan liitteenä.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa