Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 21.01.2020/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 3

Asianro 410/02.02.02/2020

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

 

Valtuuston päättämä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2020:

 

 

TP

2018

1 000 €

TA+TAMU

2010

1 000 €

TPE

2019

1 000 €

TA

2020

1 000 €

Muutos-%

Tpe19-Ta2020

Toimintatulot

12 560

12 199

13 312

12 048

-9,5 %

Toimintakulut

-204 803

-214 811

-215 523

-220 915

2,5 %

Toimintakate

-192 243

-202 612

-202 211

-208 867

3,3 %

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

 

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan neljä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Puolivuotiskatsaus sisältää strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Kaikki osavuosikatsaukset sisältävät talouden ja henkilöstön toteutumatiedot ja talousennusteen. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös ja se kattaa koko vuoden seurannan.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2020.

 

Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite, jonka kohdentamista edelleen valmistellaan. Kohdennusten valmistuttua tehdään tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähennetään kustannuspaikkatasoisesti tavoitteen mukaiset määrärahat ja tehdään vastuualuetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2020.

 

 

Vuoden 2020 investoinnit:

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen investoinnit:

Kustannus-

arvio

TA 2020

1 000 €

Kalustohankinnat

 

-1 825

 

 

 

Tilakeskuksen talonrakennus:

 

 

Läntisen maaseutualueen koulu (ja päiväkoti)

-7 800

-4 900

Lumit, uusi musiikki- ja ilmaisutaidon lukio

- Mikäli asetettuun hankkeen kokonaiskustannustasoon 23,2 M€ ei saada hyväksyttäviä tarjouksia, kaupunginhallitus päättää jatkotoimista.

-23 200

-3 700

Niiralan koulun peruskorjaus koulu- ja päiväkotikäyttöön

-15 500

-1 500

Länsi-Puijon koulun lisätilat

-1 400

-700

Hatsalan klassillinen koulu (korvaava uudisrakennus)

-25 300

-300

Riistaveden kouluratkaisu

 

-200

Syvänniemen alakoulu

-3 100

-100

Läntisen maaseutualueen päiväkoti (koulun yhteyteen)

-1 200

-800

Vehmersalmen päiväkotihanke ja koulun muutostyöt

         -2 160

-1 810

Koillisen kaupunkialueen päiväkoti (Männistö) 8 r

-6 600

x

Keskustan alueen päiväkoti (Lastentie) 6 r

-5 800

-200

Uudiskohteet (korvaavat nykyisiä peruskorjauskuntoisia)

-26 680

-500

 

 

Liitteenä on kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2020 käyttösuunnitelma.

 

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

 

Liitteet

1

410/2020 Käyttösuunnitelma 2020 / Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

                                                                                      

1.       Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualue- ja palveluprosesseittain seuraavasti:

                            

 

 

 

 

Toimintakate 2020

Varhaiskasvatuspalvelut

-77 747 913

Perusopetus- ja nuorisopalvelut:

   Perusopetuspalvelut

   Nuorisopalvelut

-109 351 230

-105 597 686

-3 753 544

Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön palvelut

   -17 359 799

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

-2 392 148

Tukipalvelut

-2 015 910

Yhteensä

-208 867 000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.       Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen (-26 460 €) jaon taiteen perusopetuksen järjestäjille seuraavasti:

 

Kuopion Tanssistudio

-12 801 €

Taideopisto / Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry

-10 719 €

Musiikkikouluyhdistys Kantele ry    

-2 940 €

Yhteensä

-26 460 €

 

 

3.       Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 825 000 €) yksityiskohtaisemman jaon vastuualue- ja palveluprosesseille.

 

4.       Oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

5.       Henkilöstömenojen vähentämistavoitteet ja henkilöstösuunnitelmat tuodaan lautakunnan käsittelyyn, kun palvelualueelle kohdistuvat henkilöstömenojen sopeuttamistoimenpiteet ovat lopullisesti selvillä.

 

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Taina Vainio saapui kokoukseen klo 16.26 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Nelli Berg-Väänänen saapui kokoukseen klo 16.29 tämän pykälän käsittelyn aikana.

                                                         

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa