Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 21.01.2020/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

83 §

17.12.2019

 

§ 5

Asianro 10389/12.00.01.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman ja Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman arviointi

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.12.2019 83 §

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen

                                                          Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

                                                         

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.10.2017 (§ 35) hyväksynyt Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman vuosille 2017-2025 ja edellyttänyt, että ohjelman painopistekohtaiset tavoitteet ja mittarit valmistellaan kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksyttäviksi.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman painopistekohtaiset tavoitteet ja mittarit kokouksessaan 22.5.2018 (45§). Tavoitteet ja mittaristo perustuvat seuraaviin koulutuspoliittisen ohjelman painopistealueisiin:

-          Oppimisen ja opetuksen oppijakeskeinen uudistaminen

-          Yhdessä tekeminen verkostoissa

-          Opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien kehittäminen

-          Resurssien hyödyntämisen ja tuottavuuden parantaminen

-          Johtamisen uudistaminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman vuosille 2018 – 2025 sekä sen sisältämät tavoitteet kokouksessaan 17.4.2018 (§ 34). Suunnitelman tavoitteet on jaettu kolmeen osatavoitteeseen:

-          Resurssit, oikein kohdennetut ja käytetyt resurssit

-          Osaaminen ja toimintakulttuuri; riittävä osaaminen oppilaan tukemiseen

-          Käytänteet; oppilasta pystytään tukemaan mahdollisimman oikea-aikaisesti tuen tarpeiden muuttuessa

 

Koulutuspoliittisen ohjelman ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman toteuttamista ja tulosten saavuttamista arvioidaan painopistealueiden ja niihin luotujen indikaattorien pohjalta. Arviointi on jatkuvaa ja siinä pyritään hyödyntämään olemassa olevia tietokantoja ja tilastotietoja.

 

Koulutuspoliittisesta ohjelmasta ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelmista on laadittu arviointi lukuvuoden 2018-2019 perusteella. Arviointi on lähtötason arviointi, johon tulevaa kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista verrataan. Arvioinnin perusteella määritetään kehittämisen kohteet ja tavoitteet. Koulutuspoliittista ohjelmaa ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelmaa ja niiden arviointimittareita arvioidaan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa.

 

Arviointiaineisto esitellään kokouksessa.

      

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

10389/2019 Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman painopistekohtaiset tavoitteet ja mittarit

 

 

10389/2019 Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mika Kuitunen

puh. +358 44 718 5151

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Esittelijä esitti asian poistamista esityslistalta. Asia poistettiin esityslistalta.

 

 


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.1.2020

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

                                                         

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.10.2017 (§ 35) hyväksynyt Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman vuosille 2017-2025 ja edellyttänyt, että ohjelman painopistekohtaiset tavoitteet ja mittarit valmistellaan kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksyttäviksi.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman painopistekohtaiset tavoitteet ja mittarit kokouksessaan 22.5.2018 (45§). Tavoitteet ja mittaristo perustuvat seuraaviin koulutuspoliittisen ohjelman painopistealueisiin:

-          Oppimisen ja opetuksen oppijakeskeinen uudistaminen

-          Yhdessä tekeminen verkostoissa

-          Opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien kehittäminen

-          Resurssien hyödyntämisen ja tuottavuuden parantaminen

-          Johtamisen uudistaminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman vuosille 2018 – 2025 sekä sen sisältämät tavoitteet kokouksessaan 17.4.2018 (§ 34). Suunnitelman tavoitteet on jaettu kolmeen osatavoitteeseen:

-          Resurssit, oikein kohdennetut ja käytetyt resurssit

-          Osaaminen ja toimintakulttuuri; riittävä osaaminen oppilaan tukemiseen

-          Käytänteet; oppilasta pystytään tukemaan mahdollisimman oikea-aikaisesti tuen tarpeiden muuttuessa

Koulutuspoliittisen ohjelman ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman toteuttamista ja tulosten saavuttamista arvioidaan painopistealueiden ja niihin luotujen indikaattorien pohjalta. Arviointi on jatkuvaa ja siinä pyritään hyödyntämään olemassa olevia tietokantoja ja tilastotietoja.

 

Koulutuspoliittisesta ohjelmasta ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelmista on laadittu arviointi lukuvuoden 2018-2019 perusteella. Arviointi on lähtötason arviointi, johon tulevaa kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista verrataan. Arvioinnin perusteella määritetään kehittämisen kohteet ja tavoitteet. Koulutuspoliittista ohjelmaa ja kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelmaa ja niiden arviointimittareita arvioidaan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa.

 

Arviointiaineisto esitellään kokouksessa.

      

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Viiteaineisto

1

10389/2019 Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman painopistekohtaiset tavoitteet ja mittarit

 

2

10389/2019 Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mika Kuitunen

puh. +358 44 718 5151

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Merkittiin tiedoksi pöydälle jaetut Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman arviointi lukuvuonna 2018 – 2019 ja Kuopion kaupungin perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelman arviointi lukuvuonna 2018 – 2019.

 

Petri Kaunisto poistui kokouksesta klo 18.13 tämän pykälän käsittelyn aikana.


Kari Loponen poistui kokouksesta klo 18.23 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa