Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 11

Asianro 8514/00.01.02.01/2019

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2020-2023

 

 

 

 

Päätöshistoria                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 17.10.2019 § 54

 

Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotus 2020-2023

 

Pelastusjohtaja Jukka Koponen:

                                                                                                                   

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen. Pelastustoimen palvelutasosta päättää aluepelastuslautakunta kuntia kuultuaan. Palvelutasopäätöksellä päätetään pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden tasosta ja tavoitteista sekä toimintojen järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueella esiintyviä onnettomuusuhkia. Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien sekä tulipalojen ennaltaehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Pelastuslaitoksen toiminnassa huomioidaan myös poikkeusolot.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa maakunnan alueella pelastustoimen tehtävien hoitamisesta kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutasopäätöksen perustana toimii alueen riskianalyysi sekä pelastuslaitoksen visio ja strategia. Palvelutasopäätös sisältää myös katsauksen pelastuslaitoksen toimintaan ja nykytilaan. Poikkeusolojen ja häiriötilanteiden järjestelyt on kuvattu tarkemmin pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa.

 

Pelastustoimen keskeisenä tavoitteena on ihmisten turvallisuuden parantaminen sekä onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien seurausten vähentäminen. Pelastuslaitoksen riskienhallintatoimien lisäksi myös kiinteistöjen omistajat, haltijat ja asukkaat sekä yritykset ja muut yhteisöt ovat velvollisia huolehtimaan omatoimisesta varautumisesta.

 

Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain hyväksyttävän talousarvion puitteissa. Maakunnallisen paloasemaverkon ylläpitäminen edellyttää lähivuosina kahdeksan uuden paloaseman rakentamista, joka lisää huomattavasti pelastuslaitoksen maksamien pääomavuokrien määrää. Pelastustoimen palvelutason säilyttäminen edellyttää riittävän rahoituksen toimintojen ylläpitämiseen.

 

Palvelutasopäätös ehdotetaan olevan voimassa ajalla 1.1.2020-31.12.2023. Voimaan tullessaan päätös kumoaa aluepelastuslautakunnan 28.10.2015 hyväksymän palvelutasopäätöksen.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Palvelutasopäätös on ympäristövaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta päättää pyytää Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotuksesta lausunnot alueen kaupungeilta ja kunnilta sekä Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Lausunto pyydetään toimittamaan 18.11.2019 mennessä osoitteella

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Volttikatu 1 A

70150 Kuopio

 

tai sähköpostilla pelastuslaitos(at)kuopio.fi

 

Liitteet

14

Palvelutasopäätös 2020-2023

 

Viiteaineisto

4

Pohjois-Savon pelastuslaitos_alueellinen riskiarvio_30.11.2018

 

5

PS_Riskimatriisityökalu alueellinen_30_11_2018

 

6

Riskianalyysi 2015

 

                                                          Valmistelija        

Jukka Koponen

puh. +358 17 18 8101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta päättää pyytää Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotuksesta lausunnot alueen kaupungeilta ja kunnilta sekä Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Lausunto pyydetään toimittamaan 18.11.2019 mennessä osoitteella

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1 A
70150 Kuopio

tai sähköpostilla pelastuslaitos(at)kuopio.fi

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Päätöshistoria                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 17.12.2019 §65

 

Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkaminen

 

 

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa maakunnan alueella pelastustoimen tehtävien hoitamisesta kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen, jossa päätetään pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden tasosta ja tavoitteista sekä toimintojen järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Pelastustoimen palvelutasosta päättää aluepelastuslautakunta kuntia kuultuaan.

 

Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutasopäätöksen perustana toimii alueen riskianalyysi sekä pelastuslaitoksen visio ja strategia. Palvelutasopäätös sisältää myös katsauksen pelastuslaitoksen toimintaan ja nykytilaan. Poikkeusolojen järjestelyt on kuvattu tarkemmin pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa.

 

Pelastustoimen keskeisenä tavoitteena on ihmisten turvallisuuden parantaminen sekä onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien seurausten vähentäminen. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueella esiintyviä onnettomuusuhkia. Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien sekä tulipalojen ennaltaehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

 

Pohjois-Savon pelastustoimen nykyinen palvelutasopäätös (liite) on voimassa 31.12.2019 saakka. Palvelutasossa ei ole havaittu selkeitä muutostarpeita 1.1.2020 alkaen, vaan mahdolliset muutokset palvelutasopäätökseen voidaan tehdä vuoden 2020 aikana. Palvelutasopäätöksen uusitut liitteet turvallisuusviestintäsuunnitelma 2020, valvontasuunnitelma vuodelle 2020 ja paloasemakartta ovat liitteinä koskien vuotta 2020. Esitettyjen toiveiden johdosta alkuvuodesta 2020 järjestetään uudesta palvelutasopäätösehdotuksesta keskustelutilaisuus Pohjois-Savon kuntien edustajien kanssa.

 

Palvelutasoon vaikuttavaan varallaolojärjestelmään saattaa tulla muutoksia. Vuoden 2019 aikana on Suomessakin tullut esille tapauksia, joissa oikeus on todennut varallaoloajan pelastustoimessa työajaksi. Mahdolliset oikeuden uudet varallaolopäätökset ja linjaukset voivat muuttaa pelastustoimen valmiusjärjestelmää. Lisäksi pelastuslaitoksen vastuukuntana toimivan Kuopion kaupungin yhteistoimintaneuvottelujen täytäntöönpanoprosessi kestänee alkuvuoteen 2020 saakka. 

 

Aluepelastuslautakunta on pyytänyt Pohjois-Savon kaupungeilta, kunnilta ja Itä-Suomen aluehallintovirastolta lausunnot uudesta palvelutasoesityksestä. Kaupunkien, kuntien ja Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunnot ovat viiteaineistona.

 

Palvelutasopäätösehdotukseen saaduissa lausunnoissa ei tullut esille asioita, jotka estäisivät nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisen siihen saakka, kunnes uusi maakunnallinen palvelutasopäätös tulee voimaan.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastustoimen nykyisen maakunnallisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisen siihen saakka, kunnes uusi palvelutasopäätös tulee voimaan.

 

Liitteet

1

Valvontasuunnitelma vuodelle 2020

 

2

2020 Turvallisuusviestintäsuunnitelma

 

3

2019 Paloasemaverkosto

 

Viiteaineisto

1

Lausunto - Iisalmi - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

2

Lausunto - Itä-Suomen aluehallintovirasto - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

3

Lausunto - Kaavi - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

4

Lausunto - Keitele - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

5

Lausunto - Kiuruvesi - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

6

Lausunto - Kiuruvesi (2) - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

7

Lausunto - Leppävirta - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

8

Lausunto - Pielavesi - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

9

Lausunto - Rautalampi - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

10

Lausunto - Siilinjärvi - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

11

Lausunto - Sonkajärvi - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

12

Lausunto - Suonenjoki - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

13

Lausunto - Tervo - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

14

Lausunto - Tuusniemi - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

15

Lausunto - Varkaus- Palvelutasopäätös 2020-2023

 

16

Lausunto - Vesanto - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

17

Lausunto - Vieremä - Palvelutasopäätös 2020-2023

 

18

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2016 - 2019

 

19

Turvallisuusviestintäsuunnitelma 2016

 

20

2015 Kuntien lausunnot pelastuslaitoksen palvetutasopäätöksestä 2016 - 2019

 

21

2015 Paloasemaverkosto

 

22

2015 Paloasemien rakennusinvestointisuunnitelma 2016 - 2019

 

23

2015 Riskianalyysi

 

24

2015 Valvontasuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jukka Koponen

puh. +358 17 18 8101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastustoimen nykyisen maakunnallisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisen siihen saakka, kunnes uusi palvelutasopäätös tulee voimaan.

 

 

Päätös                                              Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastustoimen nykyisen maakunnallisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisen, kunnes uusi palvelutasopäätös tulee voimaan viimeistään v. 2020 loppuun mennessä.


 

 

Pelastusjohtaja Jukka Koponen 19.2.2020

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.12.2019 Pohjois-Savon pelastustoimen maakunnallisen palvelutasopäätöksen (2016-2019) voimassaolon jatkamisen siihen saakka, kunnes uusi palvelutasopäätös tulee voimaan. Palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkaminen on voimassa enintään 31.12.2020 saakka.

 

Uuden palvelutasopäätösehdotuksen valmistelun yhteydessä on kuultu kuntia vuoden 2019 lopulla. Kunnat ja Aluehallintovirasto ovat antaneet ehdotuksesta lausunnot. Lisäksi pelastuslaitos järjesti uudesta palvelutasopäätösehdotuksesta keskustelutilaisuuden Pohjois-Savon kuntien edustajien kanssa 19.2.2020. Palvelutasopäätösehdotukseen on tehty alkuvuoden 2020 aikana pieniä tarkistuksia, mutta ei oleellisia sisällön muutoksia. Uusi palvelutasopäätösehdotus on liitteenä.

 

Palvelutasopäätöksen perusteiden huomattavien muutosten johdosta alueen pelastustoimen tulee arvioida uuden palvelutasopäätöksen tarve myös palvelutasopäätöskaudella.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastustoimen uuden palvelutasopäätöksen ajalle 1.4.2020- 31.12.2023.

Voimaan tullessaan 1.4.2020 uusi palvelutasopäätös kumoaa edellisen, aluepelastuslautakunnan 17.12.2019 hyväksymän palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisen.

Pelastuslain nojalla tehtyä hallintopäätöstä on noudatettava heti mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää (PeL 379/2011, 104 §).

 

Liitteet

4

Paloasemaverkosto 2019

 

5

Turvallisuusviestintäsuunnitelma 2020

 

6

Valvontasuunnitelma vuodelle 2020

 

7

Paloasemahankkeet 2020-2023

 

8

Kuntien lausunnot palvelutasopäätöksestä 2020-2023

 

9

Palvelutasopäätös 2020-2023

 

Viiteaineisto

1

Pohjois-Savon pelastuslaitos alueellinen riskiarvio 30.11.2018

 

2

Riskianalyysi 2019 ver 1.1 31.12.2019

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jukka Koponen

puh. +358 17 18 8101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi


 

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastustoimen uuden palvelutasopäätöksen ajalle 1.4.2020- 31.12.2023.

Voimaan tullessaan 1.4.2020 uusi palvelutasopäätös kumoaa edellisen, aluepelastuslautakunnan 17.12.2019 hyväksymän palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisen.

Pelastuslain nojalla tehtyä hallintopäätöstä on noudatettava heti mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää (PeL 379/2011, 104 §).

 

 

Päätös                                              Asian käsittelyn aikana pelastusjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Päätösesitystä muutetaan vastaamaan Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan 17.12.2019 tehtyä päätöstä siten, että Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastustoimen voimassa olevan maakunnallisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisen siihen asti, kunnes uusi palvelutasopäätös tulee voimaan viimeistään v.2020 loppuun mennessä. Palvelutasopäätöksen valmistelua jatketaan ottaen huomioon Työtuomioistuimen antama päätös koskien varallaoloasiaa sekä Aluehallintoviraston antama lausunto koskien tekstin sisältöön liittyviä tarkennuksia. Lisäksi valmistelussa huomioidaan puuttuvat lausunnot kunnilta.

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyi pelastusjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

Harri Auvinen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 17.50.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa