Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.02.2020/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 63

Asianro 1471/02.02.00/2020

 

 

Lumit -hankkeen eteneminen

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

                                                          Kuopion taidelukio Lumit uudisrakennuksen hankesuunnitelma ja rakentaminen Musiikkikeskuksen ympäristöön on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.9.2015, § 248.  Hankkeen liittäminen ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän ” –arkkitehtuurikilpailuun on päätetty kaupunginhallituksessa 26.10.2015, § 303.

                                                         

                                                          Taidelukio Lumit suunnittelu toteutettiin arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen luonnosten pohjalta tilaajan ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Uudisrakennukseen (n. 9000brm2) sijoittuu 600 oppilaan taidelukio sekä ilmaisutaidon, musiikin ja tanssin tiloja. Valmistuneiden suunnitelmien mukainen hankkeen kustannusarvio on 28,2 M€.

 

                                                          Hankkeelle on Kuopion kaupungin talousarvion 2020 investoinneissa varattu yhteensä 23,2 M€, joka jakautuu vuosille 2019 - 2021. Investoinnin ehtona on, että mikäli asetettuun hankkeen kokonaiskustannustasoon

                                                          23,2 M€ ei saada hyväksyttäviä tarjouksia, kaupunginhallitus päättää jatkotoimista.

 

Tilakeskuksella on valmius kilpailuttaa Lumit-hanke olemassa olevilla suunnitelmilla välittömästi, mutta haasteena on rakentamiskustannusten ja myönnetyn määrärahan erotus.

 

Lumit –hankkeen etenemiseksi esitetään toteutussuunnittelun jatkamista seuraavin muutoksin ja perustein:

 

-      Asemakaava on hyväksytty 27.12.2019. Voimassa olevan kaavan mukaan kiinteistön väestönsuoja osoitetaan alueelle tulevaan pysäköintilaitoksen yhteisväestönsuojaan. Tätä pysäköintilaitosta ei toteuteta yhtä aikaa Lumiin kanssa ja sen vuoksi suunnitellaan kaavasta poiketen väestönsuojatilojen sijoittamista rakennuksen 0- kerrokseen. Väestönsuojaan sijoitetaan myös toiminnallisia tiloja, mm. puku- ja soittotiloja.

-      Lumitin jätehuoltotilat sijoitetaan asemakaavasta poiketen rakennuksen 0-kerrokseen, jolloin kiinteistöllä on mahdollisuus toimia itsenäisesti jätehuollon osalta.

-      Näiden suunnitelmamuutosten johdosta kiinteistö toimii itsenäisesti eikä liittymää tulevaan pysäköintilaitokseen suunnitella.

-      K-1-tasoa ei rakenneta jolloin vältytään pohjaveden pinnan alle suunniteltujen huoltotilojen rakentamisesta ja vaativista riskirakenteista niin rakennustöiden kuin rakennuksen elinkaaren aikana.

-      Kaavan vaatimat pysäköintipaikat 15 kpl lunastetaan Apajan Toriparkin pysäköintihallista.

-      Asemakaavasta poikkeamiin haetaan poikkeamispäätös.

-      Edellä esitetyillä suunnitelma- ja aikataulumuutoksilla haetaan alhaisempia rakentamiskustannuksia hankkeelle.

-      Muutossuunnittelun yhteydessä tarkastelemme Lumitin integroitumisen vahvistetussa kaavassa esitettyyn pysäköintilaitokseen.

 

Esitetään, että päätöksen jälkeen toteutussuunnittelua jatketaan edellä mainituin muutoksin urakkalaskentaan. Alustavan hankeaikataulun mukaan kohde on valmis ja käyttöönottavissa kesällä 2022.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy Lumit- hankkeen toteutussuunnittelun jatkamisen esitetyin muutoksin.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Panu Kangasniemi

puh. +358 44 718 5234

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa