Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.03.2020/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 82

Asianro 628/00.01.00/2019

 

 

Kuopion Vesi Oy:n kauppahinnan, apportin ja perustamislainan lopullisten arvojen hyväksyminen

 

 

 

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.5.2019 § 34 yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa perustaa Kuopion Vesi Oy:n ja hyväksyi keskeiset kaupanehdot seuraavasti: kauppahinta täsmentyy ja on arviolta 172.184.998 euroa, josta 33.600.000 euroa maksetaan Vesi Oy:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla, arviolta 17.540.413 euroa Vesi Oy:lle siirrettävällä liittymismaksuvelalla ja noin 42.000.000 euroa konvertoidaan pääomalainaksi ja noin 84.756.585 euroa perustamislainaksi. Perustamislainasta arviolta 5.040.000 euroa jää yhtiön käyttöpääomaksi.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksessä todetaan, että kauppahinnan, apportin ja lainojen lopulliset arvot määräytyvät sen jälkeen, kun tilintarkastaja on vahvistanut Kuopion Vesi -liikelaitoksen taseen 31.12.2019. Apporttiomaisuuden luovutuskirjan mukaisesti Kuopion kaupunki ja Kuopion Vesi Oy ovat allekirjoittaneet luovutettavaan liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden tarkistuspöytäkirjan 9.3.2020.

 

Tilintarkastaja on 9.3.2020 vahvistanut Kuopion Vesi –liikelaitoksen taseen 31.12.2019. Vahvistukseen perustuen Kuopion Vesi Oy:n lopulliseksi kauppahinnaksi muodostuu 177.197.346,45 euroa, josta 33.600.000 euroa maksetaan Vesi Oy:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla, 18.165.529,01 euroa Vesi Oy:lle siirrettävällä liittymismaksuvelalla. Kauppahinnasta 42.000.000 euroa konvertoidaan pääomalainaksi ja 83.431.817,44 euroa perustamislainaksi. Perustamislainasta 5.040.000 euroa jää yhtiön käyttöpääomaksi. Vahvistettu tase liitetään apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteeksi 4. Luovutettavan liiketoiminnan arvon muutos vähentää Kuopion kaupungin myöntämän erillisen velkakirjan mukaisen lainan määrää, joten perustamislainasopimukseen tehdään liite.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että siirtyvän omaisuuden lopullinen arvo perustuu siirtyvien omaisuus- ja velkaerien arvomäärityksessä vuoden 2019 alussa määriteltyyn nykykäyttöarvoon, jota on tarkennettu vuoden 2019 aikana tehdyillä investoinneilla ja poistoilla.

 

Vaikutusten arviointi                     Asia on ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

4

628/2019 Kuopion Vesi Oy - Apporttiomaisuuden luovutuskirjan liite 4 tase vahvistettu

 

5

628/2019 Kuopion Vesi Oy - perustamislainan liite tase vahvistettu

 

6

628/2019 Tilintarkastajan lausunto Kuopion Vesi Oy

 

7

628/2019 Kuopion Vesi Oy taselaskelma 311219

 

 

                                                         

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteen numero 4 liitteineen sekä perustamislainasopimuksen liitteen.

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa