Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.03.2020/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

86 §

16.3.2020

 

§ 86

Asianro 10271/00.01.01/2019

 

 

Ylimääräinen asia / Kaupunginjohtajan erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

 

 

 

 

 

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tauti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tartuntojen määrä on noussut Suomessa nopeasti ja Suomessa on odotettavissa laajempi epidemia, joka etenee eri tahdissa eri puolilla maata. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan virus tarttuu pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Kuopion kaupungin alueella on näin ollen perustellusti odotettavissa COVID-19 koronaviruksen aiheuttava laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava tartuntatauti.

 

Kaupungin johtamisessa ja päätöksenteossa noudatetaan myös häiriötilanteissa niin pitkälle kuin on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön, hallintosäännön ja toimintasääntöjen mukaisia toimivaltuuksia päätöksenteossa.

 

Valtioneuvosto voi valmiuslain perusteella asetuksella säätää valtuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, lautakuntien ja niiden jaostojen sekä johtokuntien toimintaan tehtävistä muutoksista.

 

Vallitsevan koronavirusepidemian johdosta on perusteltua varautua kuitenkin myös tilanteeseen, missä voi tulla äkillisesti tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista. Tämän johdosta on perusteltua, että kaupunginjohtaja voisi käyttää erillisellä hallintosäännön määräyksellä normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi. Kaupunginjohtaja tekisi tällöin kiireellisen päätöksen, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

 

Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön, toimintasääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen ylimääräisenä asiana 16.3.2020 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että


1. kaupungin hallintosäännön 21 §:n 4 momenttiin ja sen jatkoksi lisätään seuraava kohta:

”Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri palvelualueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Kuopion kaupungissa vakavissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä.


2.Kuntalain 143 §:n mukaisesti kaupunginjohtajalle annettava erityistoimivaltaa koskeva hallintosäännön määräys pannaan vallitsevassa tilanteessa täytäntöön välittömästi.

 

Päätös                         Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen. Asia käsiteltiin asiakohtana 9.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa