Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 130

Asianro 7850/00.04.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) sopimusten valmisteluryhmään

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 31.3.2020 valtion osallistumista suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvotteluihin. Ministerivaliokunta päätti, että valtio käynnistää MAL-sopimusneuvottelut kolmen uuden seudun - Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa. Vuoden 2020 alussa valmistunut selvitys näki MAL-sopimusmenettelyllä monipuolisia muun muassa ilmastotyöhön ja kaupungistumiseen liittyviä hyötyjä sekä valtiolle että kaupunkiseuduille. Uusien seutujen myötä kaikki yli 100 000 asukkaan kaupungit seutuineen tulevat MAL-sopimusten piiriin.

 

Kuopion kaupunkiseudun kunnat - Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi, Leppävirta ja Lapinlahti – valmistelivat maankäytön, asumisen ja liikenteen kärkikehittämisteemoja yhdessä syksyllä 2019 ja tekivät aiesopimuksen yhteisestä valmistelusta. Kaupunkiseudun alustavia kärkiteemoja ovat mm. Savilahti, Kuopion asemanseutu, kestävä ja viisas liikkuminen, työmatka- ja opiskeluliikkuminen, kestävät ja elinvoimaiset elinkeinoalueet, kestävä ja ekologinen asuminen sekä seudullinen yhteistyö mm. rakennemallin päivittäminen.

 

Neuvottelut maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten (MAL -sopimus) solmimiseksi Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseutujen kuntien ja valtion välillä käynnistetään keväällä 2020.

Ympäristöministeriö pyytää Kuopion kaupunkiseudun kuntia nimeämään edustajansa Kuopion seudun MAL-sopimuksen valmisteluryhmään. Valmisteluryhmään nimettävää henkilöä voi kokouksissa edustaa tarvittaessa varahenkilö. Valtion osapuolet (YM, LVM, TEM, VM, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ARA, ELY - keskus) nimeävät edustajansa erikseen. Ryhmän tehtävänä on valmistella MAL -sopimuksen sisältöä poliittista päätöksentekoa varten. Valmisteluryhmään nimettävät henkilöt ja heidän yhteystietonsa pyydetään ilmoittamaan 30.4.2020 mennessä ympäristöministeriöön.

 

Kuopion kaupunkiseudun kunnat ovat keskenään sopineet, että Kuopion kaupunki nimeää valmisteluryhmään kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt ja seudun muut kunnat kukin oman edustajan ja varahenkilön.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh. +358 44 718 2132

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kuopion kaupunki nimeää Kuopion seudun MAL-sopimuksen valmisteluryhmään apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen ja strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvösen sekä heidän varahenkilöikseen yleiskaavapäällikkö Heli Laurisen ja asuntotoimenjohtaja Katri Hiltusen.

 

 

Päätös                                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa