Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 120

Asianro 928/10.02.02/2017

 

 

Vanuvuoren osayleiskaavaehdotus

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Vanuvuoren alueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan, Ympäristöministeriön 29.11.1994 vahvistaman Kuopion Etelä-Kallavesi/ Saaristo-Puutossalmen yleiskaavan ja kaupunginvaltuuston 17.8.2009 hyväksymän Hiltulanlahden osayleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 15.4.2019 (§74). Kaavaluonnos oli nähtävänä 29.4.-31.5.2019.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa omakotiasumista tarjoava ja joukkoliikennettä tukeva asuinalue kohtuullisen etäisyyden päässä keskustasta. Kaavatyössä määritellään alueelle sijoittuvan asumisen, palveluiden ja virkistystoimintojen luonne ja mitoitus, alueen liikenneverkon pääpiirteet ja alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, liikenneverkkoon ja luontoon.

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 1375 hehtaaria. Kaava vastaa Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Ratkaisu mahdollistaa 7000-8400 asukkaan pientaloalueen.

Osayleiskaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jota on työstetty vuoden 2019 keväällä nähtävillä olleen luonnoksen ja siitä saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta. Lausuntoihin ja kannanottoihin on laadittu vastineet. Jatkotoimenpiteinä nyt valmistunut kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen muistutusten ja lausuntojen pohjalta tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Vaikutusten arviointi                     Alueen rakentuminen on kokonaisvaikutuksiltaan positiivinen. Vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa.

 

 

Esitys                                               Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot ja hyväksyy laaditut vastineet sekä 27.4.2020 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen ja kaavasuunnittelija Marika Huovinen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

Liitteet

1

928/2017 selostus, ehdotus 27.4.2020

 

2

928/2017 luonnosvaiheen lausunnot ja kannanotot vastineineen

 

3

928/2017 kaavakartta ja merkinnät, ehdotus 27.4.2020

 

4

928/2017 punakynäkartta L-E

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Marika Huovinen

puh. +358 44 718 5435

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että jäsen Harri Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaavasuunnittelija Marika Huovinen ja yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa