Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 124

Asianro 523/11.00.01/2020

 

 

Resurssiviisausohjelman seuranta vuodelta 2019

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                          Taustaa

 

Resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.

 

Resurssiviisas Kuopio –päätavoitetta toteutetaan resurssiviisausohjelman avulla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion resurssiviisausohjelma laadittiin vuoden 2017 aikana ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa (11.12.2017 § 72). Ohjelma on laadittu yhdessä sidosryhmien kanssa, ja se sisältää tavoitteet vuoteen 2030 saakka sekä vision vuoteen 2050.

 

Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä yhdessä muiden resurssiviisauden edelläkävijäverkostoon FISU (Finnish Sustainable Communities) kuuluvien kuntien kanssa.  Lisäksi kaupunki on mukana Circwaste – kiertotalouden edelläkävijäkunnat –verkostossa.

 

Resurssiviisauden tavoitteiden seuranta

 

Raportissa esitellään keskeisimmät indikaattorit, joita seurataan myös muissa FISU- ja Circwaste-verkostojen kaupungeissa. Keskeisimmät indikaattorit ovat kasvihuonekaasupäästöt, kierrätysasteet, materiaalihäviöt ja ekologinen jalanjälki. Näiden lisäksi Kuopion resurssiviisausohjelmassa on käytössä kuuden eri teemakokonaisuuden alla mittareita kaupunkikohtaisten tavoitteiden etenemisen seuraamiseksi.

 

Seurantaraportti vuodelta 2019 on koottu laajan sidosryhmäyhteistyön tuloksena ja raporttiin on koottu eri toimijoiden keskeisimpiä toimia vuoden 2019 ajalta. Suurin osa resurssiviisausohjelman ensimmäisen toimenpidekauden 2018-2020 toimenpiteistä ovat valmistuneet tai parhaillaan käynnissä.

 

Kuopion resurssiviisauden tavoitteiden päivittäminen on ajankohtaista vuoden 2020 aikana, jolloin Kuopion uusi ilmastopoliittinen ohjelma ja Kuopion ilmastotavoitteet valmistuvat.

 

Vuoden 2019 aikana lanseerattiin Viksu Kuopio –tunnus. Toimimalla resurssiviisaasti eri organisaatiot ja toimijat voivat saada käyttöönsä Viksu Kuopio -tunnuksen. Viksu Kuopio -tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia resurssiviisaustekoihin ja kertomaan niistä. Tunnuksen myöntää resurssiviisausohjelman ohjausryhmä 1–2 kertaa vuodessa. Viksu Kuopio –tunnus on myönnetty vuosina 2019-2020 yhteensä kahdeksalle toimijalle. Tunnuksen saajat on kerrottu kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.kuopio.fi/viksukuopio

 

Resurssiviisausohjelman työn ohjaamisesta ja seurannasta vastaa resurssiviisausohjelman ohjausryhmä ja kaupunginhallitus. Resurssiviisausohjelman ohjausryhmänä toimii laajennettu kaupunkisuunnitteluryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano on kerrottu liiteaineistossa seurantaraportin yhteydessä.

 

Seurantaraportti vuodelta 2019 on käsitelty resurssiviisausohjelman ohjausryhmän kokouksessa 11.3.2020. Laajemmasta seurantaraportista on koostettu tiivistelmä.

 

 

 

Liitteet

50

523/2020 Seurantaraportti 2019

 

51

523/2020 Seurantaraportti 2019, Tiivistelmä

 

                                                    Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Minna Kuuluvainen

puh. +358 44 718 2148

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa