Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.07.2020/Pykälä 194

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 194

Asianro 1471/02.02.00/2020

 

 

Kuopion Taidelukio Lumit uudisrakennushanke

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

Kuopion taidelukio Lumit uudisrakennuksen hankesuunnitelma ja rakentaminen Musiikkikeskuksen ympäristöön on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.9.2015, § 248.  Hankkeen liittäminen ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän ” –arkkitehtuurikilpailuun on päätetty kaupunginhallituksessa 26.10.2015, § 303. Taidelukio Lumit suunnittelu toteutettiin arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen luonnosten pohjalta tilaajan ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Uudisrakennukseen (n. 9000brm2) sijoittuu 600 oppilaan taidelukio sekä ilmaisutaidon, musiikin ja tanssin tiloja. Alustavan hankeaikataulun mukaan kohde on valmis ja käyttöönottavissa kesällä 2022.

 

Hankkeelle on Kuopion kaupungin talousarvion 2020 investoinneissa varattu yhteensä 23,2 M€, joka jakautuu vuosille 2019 - 2021. Kaupunginhallituksen päätöksen 24.2.2020 § 63 mukaisesti hankkeen toteutussuunnittelua jatkettiin. Suunnitelma- ja aikataulumuutoksilla haettiin alhaisempia rakentamiskustannuksia hankkeelle.

 

Kuopion Tilakeskus julkaisi Kuopion taidelukio Lumit uudisrakennushankkeen urakoista EU-hankinta-ilmoituksen 6.5.2020. Hankemuotona on jaettu urakka alistamisehdoin, jolloin rakennusurakoitsija toimii päätoteuttajana. Hankkeessa alistettuina sivu-urakoina ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakka. Automaatiotyöt toteuttaa tilaajan puitesopimuskumppani.

                                                     

Urakat kilpailutettiin avoimella menettelyllä ja tarjoukset tuli jättää 16.6.2020 klo 12.00 mennessä Kuopion Tilakeskukselle. Tarjoukset avattiin 16.6.2020 klo 12.30 alkaen Kuopion Tilakeskuksessa. Tarjouksia saapui rakennusurakasta 3, sähköurakasta 2, ilmanvaihtourakasta 4 ja putkiurakasta 4. Sekä ilmanvaihtourakkaan että putkiurakkaan jätetyistä tarjouksista hylättiin molemmista yksi tarjous, sillä ne eivät täyttäneet tarjouksille hankinta-asiakirjoissa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Muut saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouksille asetetut vaatimukset. Urakoitsijoiden valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouksien selonottoneuvottelut urakoitsijoiden kanssa käytiin viikolla 26.

                                                     

Suunnittelukustannusten, hankevarausten ja saatujen tarjousten perusteella laskettu hankkeen kokonaiskustannukset ovat 27,2 M€ (sisältäen Kuopion Pysäköinti Oy:lta ostettavat autopaikat). Kustannukset ylittävät hankkeelle talousarviossa määritetyn määrärahan 4 M€:lla, minkä johdosta kaupunginvaltuuston tulee hyväksyä hankkeen kokonaiskustannusten muutos. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on liitteenä.

                                                     

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                  Vaikutusten ennakkoarviointi on kaupunginhallituksen 17.12.2018 pöytäkirjan liitteenä

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Hilkka Laakso esittelevät kaupunginhallituksen kokouksessa uudisrakennushanketta.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus

 

1.      valitsee hankkeen urakoitsijoiksi seuraavat halvimman hyväksytyn tarjouksen antaneet yritykset (alv %) edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lainvoimaisella päätöksellään hankkeen kokonaiskustannuksiksi 27,2 M€. 

 

       NCC Suomi Oy, rakennusurakka 18 850 000 €

       Kuopion LVI-Talo Oy, putkiurakka 1 472 000 €

       Kuopion LVI-Talo Oy, ilmanvaihtourakka 1 174 000 €

       Are Oy, sähköurakka 1 759 000 €

                                                     

Mikäli kaupunginvaltuusto ei hyväksy hankkeen kokonaiskustannuksia, niin hankintamenettely tullaan keskeyttämään erillisellä päätöksellä.

 

2.      valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset.

 

 

 

Liitteet

1

1471/2020 Lumit kustannukset perustuen urakkatarjouksiin 7.6.2020

 

2

1471/2020 Lumit KH esitys 13.7.2020

 

Viiteaineisto

1

1471/2020 Tarjousten avauspöytäkirjat

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Hilkka Laakso

puh. +358 44 718 5149

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                           Rakennuttaja Hilkka Laakso ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen selostivat asiaa kokouksessa ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa