Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 27

Asianro 3358/02.08.00.01/2020

 

 

Ylimääräinen asia - Hankintasopimus Sansia Oy:n kanssa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen raskaan ajoneuvokaluston alusta- ja korityöhankinnoista sekä pienkalustosta

 

 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on vastannut IS-hankinnan, nykyisin Sansia Oy, kautta kahdeksan alueellisen pelastuslaitoksen raskaan ajoneuvokaluston hankintakilpailutuksesta (sammutusautot, säiliöautot, säiliösammutusautot, nostolava- ja puomitikasautot, koukkulava-autot ja muut raskaat ajoneuvot). Nykyinen hankintasopimus päättyy vuoden 2021 loppuun. Hankintarenkaaseen ovat kuuluneet Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Kainuun, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokset.

 

Edellä mainitut pelastuslaitokset ovat ilmoittaneet jatkavansa yhteisessä hankintarenkaassa toimimista. Pohjois-Savon pelastuslaitos on yhdessä em. pelastuslaitoksista kootun työryhmän kanssa valmistellut Sansia Oy kanssa uuden kilpailutuksen raskaan ajoneuvokaluston alus-tahankinnoista. Kilpailutus on hankinta-arvoltaan EU-tasoinen ja tarjouspyyntö ilmoitetaan Hilmassa. Kun alustojen toimittaja on ratkaistu, seuraa alustojen päällerakenteen eli korityön kilpailutus kesällä 2020. Korityön kilpailutuksen valmistelevat alustojen kilpailutukseen osallistuneet työryhmät ja Sansia Oy.

                                                         

Pelastuslaitoksen pienkalustoista on ollut samanlainen hankintarengas. Pohjois-Savon pelastuslaitokselle on esitetty vastuun ottamista myös pienkaluston (sammutus-ja pelastustyökaut, suojavarusteet) sekä henkilö- ja miehistöautojen kilpailutuksen suorittamisesta Sansia Oy:n kanssa.

 

Raskaan kaluston ja muun mahdollisen pienkaluston osalta on hankintasopimuksen osapuolet ovat Sansia Oy (ASIAKAS), tavaran toimittaja (TOIMITTAJA) ja tilaajina allekirjoittaneet pelastuslaitokset (TILAAJA). Sansia Oy:n vastuulla ovat sopimuksen hallinnasta ja siihen liittyvistä sopimuskauden aikaisista toimenpiteistä aiheutuvat vastuut sekä tilaajien yhteishankintayksikkönä toimiminen ja sopimuksen tarkoittaman hankinnan kilpailuttaminen. Toimittajan velvollisuudet ovat tavaran vastuullinen toimittaminen sopimusehtojen ja tilausten mukaisesti. Tilaajina ovat Pohjois-Savon pelastuslaitos yhdessä muiden sopimuksessa mainittujen pelastuslaitosten kanssa. Tilaajien tehtäviin kuuluu kilpailutuksen mukaisen hankinnan toimittaminen tavaran toimittajalle, tavaran vastaanottaminen ja tarkastaminen ja laskujen maksaminen sopimuksessa mainituin maksuehdoin. Jokainen pelastuslaitos tilaa itse tavaran toimittajalta kirjallisella tilauksella, ja vastaa oman tilauksensa valvomisesta. Sopimuksessa käytettyjen käsitteiden ja vastuiden määrittely, laskutus ja maksuehdot määräytyvät Sansia Oy tavarahankintojen yleisen ehtojen (SANSYE Tavaranhankinta) mukaisesti, pois lukien raskaan ajoneuvokaluston takuuaika, joka on kolme vuotta hyväksytystä tavaran toimituksesta sisältäen kaikki alustan mukana tulevat varusteet.

 

ASIAKKAAN, TOIMITTAJAN ja TILAAJAN velvollisuudet ovat yksityiskohtaisemmin tuotu esiin sopimusteksteissä.

 

Sopimus on voimassa määräaikaisena 1.1.2021-21.12.2022. Mikäli sopimusta ei irtisanota 30.6.2022 mennessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tavaran tarjotut ja sopimuksen mukaiset hinnat ovat kiinteitä ja toimittajaa sitovia kokonaishintoja. Hinta on kiinteä kaksikymmentäneljä kuukautta sopimuskauden alusta lähtien, jonka jälkeen hinnoittelujakso on yksi kalenterivuosi. Ensimmäinen hinnoittelujakso alkaa siis 1.1.2023. Kumpikin osapuoli voi kirjallisesti esittää hinnanmuutosta (hinnan nousua tai alennusta) vähintään kolme kuukautta ennen uuden hinnoittelujakson alkamista sopimuksessa tarkemmin määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Hinnanmuutosta voi esittää korkeintaan 12 kk välein. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan Suomen lain mukainen arvonlisävero.

 

Sansia Oy laskuttaa toimittajalta 0,60 % suuruisen palvelumaksun, joka perustuu kaikkeen sopimuksen alaiseen arvonlisäverottomaan myyntiin.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta hyväksyy hankintasopimuksen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Sansia Oy:n kanssa, koskien raskaan kaluston alusta- ja korityöhankintoja, sekä valtuuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset sammutus- ja pelastuskaluston, suojavarusteiden ja henkilö- ja miehistöautojen kilpailutuksen suorittamisesta Sansia Oy:n kanssa.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paavo Tiitta

puh. +358 17 18 8103

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy hankintasopimuksen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Sansia Oy:n kanssa, koskien raskaan kaluston alusta- ja korityöhankintoja, sekä valtuuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset sammutus- ja pelastuskaluston, suojavarusteiden ja henkilö- ja miehistöautojen kilpailutuksen suorittamisesta Sansia Oy:n kanssa

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa