Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 22.04.2020/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 19

Asianro 3058/02.08.00.01/2020

 

 

Kuopion kantakaupungin Petosen pelastusaseman vuokrahankinta

 

 

 

                                                          Palopäällikkö Ilpo Hartikainen

 

                                                          Kuopion Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.10.2019 § 116 hyväksynyt Kuopion kantakaupungin pelastusasemien Petosen ja Keskustan hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa esitetään, että koska Kuopion kaupungilla ei ole omassa kiinteistösalkussaan pelastusasemaksi soveltuvia tiloja tai tontteja, hanke toteutetaan vuokratilamallilla, jossa vuokranantaja vastaa myös tontin hankinnasta.

 

Kuopion Tilakeskus julkaisi Hankintailmoituksen 6.11.2019 Kuopion kantakaupungin Petosen pelastusaseman toteuttamisesta vuokranantajan tai hänen hankkimansa rahoittajan taseeseen. Vuokrauksen kohteena on pelastusasemarakennus tontteineen hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

 

Hankinnassa on käytetty kilpailullista neuvottelumenettelyä, joka jakaantuu vaiheittain osallistumishakemusvaiheeseen, ratkaisuvaihtoehtojen selvitysvaiheeseen, tarjousvaiheeseen ja selonottoneuvotteluun. Vuokrauksen esisopimuksen hyväksymisen jälkeen hanke jatkuu normaaliin toteutus- ja käyttövaiheeseen. Kun kohteen lopullinen toteutuminen ja laajuus on varmistunut sekä kohde on saanut rakennusluvan, laaditaan lopullinen vuokrasopimus. Suunnitellun aikataulun mukaan vuokrattavat tilat ovat valmiina käyttäjän hankintoineen käyttöönotettavaksi 01/2022. Käyttövaihe alkaa hankkeen käyttöönottopäivästä jatkuen 25 vuotta. Käyttövaiheen aikana noudatetaan hankkeen vuokrasopimusta liitteineen.

Osallistumishakemukset pyydettiin toimittamaan 8.1.2020 mennessä. Osallistumishakemukset avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 8.1.2020. Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan mennessä kolme. Osallistumishakemuksen toimittaneet sekä soveltuvuuden vähimmäiskriteerit täyttävät tarjoajaehdokkaat kutsuttiin kirjallisesti osallistumaan neuvotteluihin. Jokaisen ehdokkaan kanssa käytiin erilliset neuvottelut viikolla 9. Kun neuvotteluiden pohjalta lopulliset ratkaisuvaihtoehdot olivat selvillä ja asiakirjat täydennetty niitä vastaaviksi, lähetettiin ilmoitus kaikille kolmelle osallistujalle neuvotteluiden päättymisestä.

 

Lopulliset tarjoukset pyydettiin viimeistään 31.3.2020. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Tarjous avattiin kaksivaiheisena; laatu 31.3.2020 klo 12.05 ja hinta 3.4.2020 klo 9.00.

 

Tarjouksen arvioi arviointiryhmä, jossa oli edustajat Kuopion Tilakeskuksesta ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. Hyväksytty tarjous arvioitiin hinta-laatumenettelyllä hankeasiakirjoissa tarkemmin eriteltyjen valintakriteerien mukaisesti. Laatuvertailu tehtiin ennen hintavertailua ns. kahden kuoren menettelyllä. Pisteiden painotus on suhteessa 40/60, jossa laaturatkaisuista saa max. 40 pistettä ja tarjouksen vertailuhinnasta max. 60 pistettä.

 

 

Tarjouksen selonottoneuvottelu käytiin 9.4.2020 hankkeen valintakriteerit täyttäneen ryhmittymän Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy:n kanssa.

 

Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy:n tarjouksen mukaan Petosen pelastusasema sijoittuu Kuopion Pelastusopiston majoitusrakennuksen vastaiselle tontille tien toiselle puolen osoitteeseen Porkkanakatu 2. Tontti täyttää hankkeessa paloaseman sijainnille ja saavutettavuudelle asetetut vaatimukset. Tontin pinta-ala on 8287 m2. Luonnossuunnitelman mukainen rakennuksen kerrosala on noin 1845 kem2 ja pihavarastot noin 520 kem2.

 

Suunnitelman mukainen rakennus soveltuu hyvin ympäristöön ja piha-alueen jäsentely on toimiva. Rakennuksen toimintojen sijoittaminen yhteen kerrokseen on selkeää ja muutenkin rakennuksen tekninen toimivuus on hyvä ja esitettyjen vaatimusten mukainen. Rakennus vastaa myös esitettyihin toiminnallisiin vaatimuksiin tilojen sijoittumisen ja kulkuyhteyksien suhteen. Rakennuksen ja ulkoalueiden huoltoreitit ovat toimivat ja materiaalivalinnoissa on huomioitu tilojen käyttötarkoitus, kuluminen ja puhdistettavuus.

 

Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy:n tarjouksen mukainen pääomavuokra Kuopion Petosen pelastusasemasta on noin 24,50 €/hum2/kk yhteensä 41 400 €/kk. Pääomavuokran lisäksi Kuopion Tilakeskus perii ylläpitovuokraa, jonka taso on rakennuksen vastaanottohetkellä n. 4,80 €/ hum2/kk eli 8112 €/kk. Kokonaisvuokra tulee tällöin olemaan noin 49 512 €/kk eli 29,40 € hum2/kk. Petosen aseman vuokralaskelmasta puuttuu tässä vaiheessa vielä hälytysliittymän rakennuskustannus. Liittymän rakennuskustannuksen vuokravaikutus on joitain kymmeniä senttejä / hum2/kk kun kustannus jyvitetään koko vuokra-ajalle. Kuopion kaupunki sitoutuu kompensoimaan vuokralaiselle PSR:n tukea vastaavan summan tilavuokrissa.

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Esitän, Pohjois-Savon Aluepelastuslautakunnalle ja edelleen Kuopion kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että Kuopion kantakaupungin Petosen pelastusaseman vuokrakohteen

                                                          - toimittajaksi valitaan ryhmittymä Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy

                                                          - päätöksen jälkeen Kuopion Tilakeskuksella hanketta jatketaan ja teh-     dään tarvittavat tekniset tarkennukset sekä valmistellaan hankkeen lopullinen vuokrasopimus

                                                          - Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimus

 

Viiteaineisto

20

Hankekuvauksen liite Vuokrasopimusluonnos 2.3.2020

 

21

Pelastusasema Petonen Hankekuvaus 2.3.2020

 

22

Tarjousten avauspöytäkirja laatu

 

23

Tarjousten avauspöytäkirja hinta

 

24

Tarjousten pisteytystaulukko

 

25

Hankesuunnitelma 3.3.2020

 

26

Hankesuunnitelman liite 1 tilaohjelma

 

27

Hankesuunnitelman liite 3 tekniset vaatimukset

 

28

Hankesuunnitelman liite 4 hankintarajaliite

 

29

Hankesuunnitelman liite 5 toiminnalliset kaaviot

 

30

Hankesuunnitelman liite 6 huonekortit

 

31

Tarjouskaavake osa 2

 

32

Tarjouskaavake osa 1

 

33

Tarjouksen liite selvitys tarjoajaryhmittymän sopimussuhteista

 

34

Tarjouspyyntö

 

35

Tarjouksen liite Lisäkirje 2 18.3.2020

 

36

Tarjouksen liite Lisäkirje 3 24.3.2020

 

37

Tarjouksen liite asemapiirros

 

38

Tarjouksen liite 1.kerroksen pohja

 

39

Tarjouksen liite leikkaukset A-A, B-B JA C-C

 

40

Tarjouksen liite julkisivut

 

41

Tarjouksen liite havainnekuvat sisätilat

 

42

Tarjouksen liite julkisivunäkymä länsisivulta

 

43

Tarjouksen liite Tilaluettelo

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Panu Kangasniemi

puh. +358 44 718 5234

Katja Lintunen

puh. +358 44 718 5210

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Esitän, Pohjois-Savon Aluepelastuslautakunnalle ja edelleen Kuopion kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että Kuopion kantakaupungin Petosen pelastusaseman vuokrakohteen
- toimittajaksi valitaan ryhmittymä Jari Könönen ja Lämpökarelia Oy
- päätöksen jälkeen Kuopion Tilakeskuksella hanketta jatketaan ja tehdään tarvittavat tekniset tarkennukset sekä valmistellaan hankkeen lopullinen vuokrasopimus
- Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimus

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että rakennuttaja Panu Kangasniemi poistui kokouksesta klo 17.05 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa