Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 07.05.2020/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 36

Asianro 2977/10.03.00.00/2020

 

 

Oikaisuvaatimus / 297-460-2-7 / Halssiranta 56 / muutoslupa 24.3.2020 § 213, D 20-210-TM / varasto/huoltorakennuksen laajennus ja sijaintimuutos

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                          Tiivistelmä

 

Kiinteistölle 297-460-2-7, Halssiranta 56 on 24.3.2020 § 213, lupatunnus 20-210-TM myönnetty muutoslupa aiempaan toimenpidelupaan 24.10.2019 § 80, lupatunnus 19-861-T). Kyse on rakennusaikaisten muutosten, varasto/huoltorakennuksen laajennuksen ja sijaintimuutoksen hyväksymisestä.

 

Naapurikiinteistön omistajat ovat vaatineet päätökseen oikaisua 6.4.2020. Luvan hakijat ovat antaneet vastineen 15.4.2020.

 

Asian selostus

Oikaisuvaatimuksessa on epäilty jo rakennettujen rakennusten pinta-alojen ylittävän 160 m2. Rakennuksesta on suora näkyvyys heidän rantaviiva-alueelle. Ikkunoiden suuren määrän vaikutus lämpimään varastotilaan. Kanoottien pesusta syntyvien jätevesien vaikutus ympäristöön. Rakennuksen voisi siirtää heidän mielestä Halssintien yläpuolelle. Naapuri kyseenalaistaa rakennuksen käyttötarkoituksen.

 

Hakija on antanut oikaisuvaatimuksesta vastineensa. Heidän mielestä rakennus täyttää kaikki tontille annetut rakennusehdot ja vaatimukset. Rakennuksesta ei synny suoraa näköyhteyttä naapurin rantaviiva-alueelle, koska rakennus jää olevan saunarakennuksen katveeseen. Naapurin laiturille on rakennuksesta näköyhteys. Ikkunat ja ovet ovat muutosluvan mukaiset. Rakennuksessa ei synny jätevesiä.

 

Asian käsittely rakennusvalvonnassa

 

Muutosluvalla on käsitelty rakentamisaikaisia muutoksia, jotka pinta-alan ja sijainnin muutoksen osalta ovat edellyttäneet muutoslupaa. Rakennuksen pinta-ala on ollut 2 m2 suurempi ja rakennus on rakennettu alle 5 m:n päähän naapurin rajasta. Ikkuna ja ovimuutokset olisi voitu hyväksyä rakennusaikaisina muutoksina ilman muutoslupaa.

 

Voimassa olevassa kaavassa on merkinta s-1

Saunan rakennusalue. Alueen osa, joka on tarkoitettu erillisen saunarakennuksen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 60 m². Saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 m².

 

Alueella on erillinen rantasauna 30 m2 ja varastorakennuksen kerrosala on 26 m2, joten rakennusoikeus ei ylity.

 

                                                          Kiinteistön 297-460-2-6 omistajalla ei ole ollut huomauttamista muutoslupahakemuksesta.

 

Esitys                                                Oikaisuvaatimus hylätään eikä lupapäätöstä muuteta.

 

Perustelut

Hanke on voimassaolevan kaavan mukainen, eivätkä muutokset heikennä naapurin asemaa verrattuna lainvoimaiseen rakennuslupaan. Alkuperäinen

lupa 19-861-T on lainvoimainen ja tällä luvalla on käsitelty pelkästään rakennusaikana tehtyjä muutoksia ja niiden vaikutusta naapurien etuun.

 

 

Liitteet

3

2977/2020 Oikaisuvaatimus (Ei julkaista internetissä)

 

4

2977/2020 Vastine (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

2977/2020 Päätös 24.3.2020 § 213 muutos toimenpidelupaan 24.10.2019 § 80 ja pääpiirustukset (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Antti Kankkunen

puh. +358 44 718 5180

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa