Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 48

Asianro 2361/06.00.00/2020

 

 

Kuopion Perhekeskustoimintamalli - projektityöskentely ajalla 13.1. - 30.9.2020 - väliraportointi

 

 

 

                            

 

                                                          Kuopion kaupungin toiminnassa on todettu selkeä tarve suunnitella ja toteuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita uudella tavalla, niin että näiden palveluiden resurssit ja toiminta hahmotettaisiin laajempana kokonaisuutena yli palvelurajojen. Kuopion kaupungin eri palvelualueiden (Perusturvan ja terveyden, Kasvun ja oppimisen ja Hyvinvoinnin edistämisen) asiakkuusjohtajista ja myös lautakuntien puheenjohtajistosta koostuva lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden työryhmä on linjannut vuoden 2019 aikana, että Kuopioon tullaan vuoden 2020 aikana suunnittelemaan LAPE-hengessä oma perhekeskustoiminta, joka tulee toimintaan käytännössä tavoitteellisesti 2020 syksynä. Tätä suunnittelua ja toteutusta varten tarvittiin selkeä projektityöskentely. Projektipäälliköt aloittivat 13.1.2020.

 

                                                          Perhekeskustoiminta tullaan järjestämään Kuopiossa 1.10.2020 alkaen. Palveluja tulee olemaan useassa toimipisteessä, joihin kootaan mahdollisuuksien mukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja niitä yhteensovittaen. Kehittämistyötä ohjaavat valtakunnalliset suositukset ja linjaukset (STM, THL). Taustalla on yksi edellisen hallituksen (Sipilä) kärkihankkeista, valtakunnallinen Lapsiperhe-projekti (LAPE) vuosina 2016 – 2018, jona aikana kehitettiin lapsi- ja perhepalveluille uusia malleja ja uutta toimintakulttuuria. Kehittämiseen liittyi neljä eri kokonaisuutta, joista yksi oli perhekeskustoimintamalli. Perhekeskustoimintamallin kehittämistyö jatkuu maakunnan Tulevaisuuden sote-ohjelmassa hanketyönä vuosina 2020- 2022. Hankeohjelmassa perhekeskustoimintaa kehitetään maakuntatasolla ennaltaehkäisevän toiminnan, palvelujen saatavuuden, yhteen toimivuuden sekä laadun osalta mahdollistaen myös kustannusvaikuttavuuden.

 

                                                          Projektityö käynnistyi maakunnallisesta Lape TulSote-hankehakemuksen kirjoittamisesta, jossa määriteltiin Pohjois-Savon kuntien perhekeskustoiminnan sisällöllinen kehittäminen vuosille 2020-2022. Projektipäälliköt saivat terveysjohtajalta toimeksiannon Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen (LNMY) uudelleen organisoimisesta osana perhekeskustoimintaa alkaen 1.10.2020. Toimeksiannossa nimettiin työryhmä, joka on koostunut projektipäälliköiden lisäksi esimiehistä ja yksikön henkilöstöedustuksesta. Työryhmä on kokoontunut kevään aikana 10 kertaa. Työskentelyssä on hyödynnetty työpajoja ja Teams-palavereja. Projektipäälliköt tuottivat saman aikaisesti myös Kuopion perhekeskustoiminnan projektisuunnitelman ajalle 13.1.-30.9.2020, jonka mukaisesti työskentelyssä on edetty. Projektityöskentelyssä on huomioitu laaja Lape-verkostoyhteistyö sekä perhekeskusten kehittämistä ohjaavien kansallisten linjausten toteutuminen Kuopion perhekeskustoimintamallissa. Lisäksi projektin ohjausryhmä antoi erillisen toimeksiannon selvittää sähköisellä kyselyllä Lape-esimiesten näkemyksiä ja toiveita perhekeskustoiminnan alkuvaiheen kehittämisestä, jota hyödynnetään myös maakunnallisessa Lape-kehittämistyössä.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Miia Uotinen

puh. +358 44 718 4066

Hanna-Mari Tanninen

puh. +358 44 718 6567

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Kuopion Perhekeskustoimintamallin väliraportoinnin.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Projektipäälliköt Hanna-Mari Tanninen ja Miia Uotinen poistuivat kokouksesta klo 16.22 tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen.

 

 

                                                         

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa