Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 51

Asianro 3888/00.01.02.00/2020

 

 

Perusturvan palvelualueen organisaatiomuutos / Vanhus- ja vammaispalvelujen avainprosessi

 

 

 

 

                                                           Vuoden 2011 palvelualueuudistuksessa muodostettiin perusturvan palvelualueelle vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue, joka muodostui vanhusten ja vammaisten palveluohjausyksikön, kotihoito- ja hoivayksikön, päivä- ja työtoimintayksikön sekä asumispalveluyksikön prosesseista. Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkuusjohtajana toimi hoivajohtaja. Sittemmin vastuualueen palveluprosessit ovat eriytyneet siten, että vastuualue muodostuu vanhusten palveluohjauksen, vanhusten hoivapalvelujen ja vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosesseista. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue jakautuu kahden asiakkuusjohtajan kesken siten, että kuntoutusjohtaja vastaa vanhusten palveluohjauksen ja hoivapalvelujen prosesseista ja perusturvajohtaja vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon prosessista.

 

                                                          Vanhus- ja vammaispalveluihin kohdistuu perusturvan palvelualueen suurimmat henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostoista muodostuvat kustannukset. Vanhus- ja vammaispalvelujen TA2020 toimintatuotot ovat yhteensä 25M€ ja toimintamenot -150 M€, jolloin toimintakate -125M€. Vastuualueen toimintakate on n. 76 % koko perusturvan palvelualueen budjetista. Henkilöstöä vanhus- ja vammaispalveluissa on yhteensä n. 1.270 htv eli 80% koko perusturvan palvelualueen henkilöstömäärästä. Palveluohjauksen toimintakate TA2020 mukaan on -32M€ ja hoivapalvelujen toimintakate on -58M€. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon vuoden 2020 budjetti on katetasolla -35M€.

 

                                                          Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualueen organisaatio muutetaan 1.1.2021 alkaen kahdeksi erilliseksi vastuualueeksi siten, että vanhusten palveluohjauksen ja hoivapalvelujen palveluprosessit muodostavat Vanhuspalvelujen vastuualueen ja Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessi muutetaan omaksi vastuualueeksi. Organisaatiomuutos selkeyttää ja lisää hallittavuutta toiminnan ja talouden suunnittelussa, seurannassa sekä raportoinnissa, jotka tehdään pääosin vastuualuetasoisesti.

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

Liitteet

1

3888_2020 Perusturvan_organisaatio_2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Virpi Lempinen

puh. +358 44 718 3122

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Vanhus- ja vammaispalvelujen avainprosessin organisaatio muutetaan 1.1.2021 alkaen kahdeksi erilliseksi vastuualueeksi siten, että

   

- Vanhusten palveluohjauksen ja hoivapalvelujen palveluprosessit muodostavat Vanhuspalvelujen vastuualueen ja

 

- Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessi muutetaan omaksi vastuualueeksi.

 

Muutoksilla on vaikutusta kaupungin hallintosääntöön ja perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasääntöön. Muutokset tuodaan lautakunnan käsittelyyn syksyn aikana.

 

 

 

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa