Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 32

Asianro 3990/10.03.02.01/2020

 

 

Syvänniemen koulun ja päiväkodin tarveselvitys

 

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut

 

 

                                                          Tarveselvitysten taustaa ja tavoitteita

Kemppaanmäki-Syvänniemi-Pihkainmäki -alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilajärjestelyjen tarveselvityksen aloittamista on käsitelty verkostotyön ohjausryhmän kokouksessa 16.8.2019. Tarveselvityksen käynnistymiseen on vaikuttanut nykyisten toimitilojen kunto sekä Syvänniemen päiväkodin ulkoa vuokrauksen tilanne ja tarve.

Kemppaanmäen koulusta on tehty valtuuston päätös 2014. Päätöksen mukaan koulu jatkaa toimintaansa 0-2 vuosiluokkien osalta. Tällä hetkellä alakoulun toiminta on siirtymässä väliaikaisesti Kemppaanmäen koulukiinteistöstä osin Kissakuusenkoulun tiloihin Karttulan keskustaan ja osin Pihkainmäen kouluun 1.8.2020 alkaen siihen saakka kunnes lopullinen koulu- ja päiväkotiratkaisu on toteutunut.

Tarveselvitysprosessin aikana kuullaan koulun henkilöstöä, alueen asukkaita sekä muita sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita. Tämä tarveselvitys ei ota varsinaisesti kantaa tilaratkaisuun tai nykyisen rakennuskannan jatkokäyttöön vaan keskittyy tarkastelemaan tilatarvetta toiminnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena tässä selvityksessä on lähtötietojen selvittäminen yhteistyössä eri käyttäjäryhmien ja kiinteistönhaltijan kanssa.

Kemppaanmäki-Syvänniemi -tarveselvityksen taustalla ja tavoitteena on löytää perusopetuksen ja esiopetuksen 0-2 lk sekä päiväkodin toimitilojen pysyvä ratkaisu. Oleellisena tavoitteena Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimitilahankkeissa on ratkaista uudet oppimisympäristöt toiminnan kehittämisen periaatteella ja aikaansaada uudistusta. Pedagogisten tavoitteiden rinnalla halutaan kehittää koulujen ja päiväkotien tiloja muuntojoustaviksi ja helposti käytettäviksi myös päivätoiminnan ulkopuolisena aikana.

 

Tavoitteena on myös kehittää tiimiopettajuutta uusien muuntojoustavien tilojen myötävaikutuksella. Uuden oppimisympäristöratkaisun tavoitteena on tukea opetussuunnitelman (OPS2016) tavoitteita, kannustaa aktiivisuuteen ja liikuntaan. Yhtenä tärkeistä tavoitteista on kehittää välituntipihoista monipuolisia leikki- ja oppimisympäristöjä, jotka tukevat kaiken ikäisten oppilaiden ulkoliikuntamahdollisuuksien helppoa saavutettavuutta.

 

Tarveselvitystyö etenee kevään 2020 aikana ja tavoitteena on tuottaa valmis selvitys Kasvun ja oppimisen lautakunnan kesäkuun kokoukseen.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.                        

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen ja merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa