Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 35

Asianro 4018/05.10.00/2020

 

 

Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta (1395/2019

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto

 

 

Varhaiskasvatuslain (12 §, 2 mom.) mukaisesti varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetulla tavalla työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Muissa tapauksissa kunta on varhaiskasvatuslain (12 §, 1 mom.) mukaan voinut rajata varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus otettiin Kuopiossa käyttöön varhaiskasvatuslain (12 §, 4 mom.) mukaisesti vuonna 2016. Voimassaolevan lain mukaisesti lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Oikeutta varhaiskasvatukseen ei ole näissä tilanteissa lähdetty rajaamaan Kuopiossa ja päivähoitopaikan on saanut hakemuksesta ilman erillisiä asiantuntijalausuntoja.

Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta (1395/2019) palauttaa subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Laki tulee voimaan 1.8.2020. Lakiin ei tule mitään siirtymäsäädöksiä ja niiden mukaisesti on toimittava siitä alkaen heti. Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut suunnittelee toimintansa siten, että kyseisen lain mukaan toimitaan 1.8.2020 alkaen.

Valtio on ilmoittanut korvaavansa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautumisesta aiheutuvat kulut kunnille kokonaan. Tämä tapahtuu kuntien valtionosuuksia korottamalla.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Liitteet

6

4018/2020 Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa