Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.06.2020/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4786/2020 Torivuokrat

 

 

§ 153

Asianro 4786/10.00.02.01/2020

 

 

Poikkeusolojen vaikutus perittäviin maanvuokriin

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kaupunginhallitus linjasi päätöksellään 23.3.2020 valmiuslain käyttöönoton vaikutuksia kaupungin toimintaan. Yrityksille suunnattua taloudellista tukea annettiin muun muassa maksuaikojen pidennysten kautta. Päätöksen seurauksena kaupunki on huojentanut perittyjä huoneenvuokria yrityskäytössä olevien omien tilojensa osalta niissä tapauksissa, joissa toiminta on ollut estyneenä. Tällä päätöksellä otetaan kantaa kaupungin perimien maanvuokrien mahdollisiin huojennuksiin.

 

Poikkeusolojen vaikutuksesta kaupungin perimiin maanvuokriin ei toistaiseksi ole tehty linjauksia. Keskeisenä linjauksena esitetään, että mahdolliset vuokrahuojennukset kohdennetaan yritystoimintaan, johon valtioneuvoston rajoituksilla on ollut suuri vaikutus ja yritykset ovat ajautuneet maksuvaikeuksiin. Yksityishenkilöiden maksuvaikeuksia maanvuokralaskujen osalta on helpotettu maksuaikajärjestelyillä. Kokonaisuutta poikkeusolojen vaikutusta yrityksiin on hahmotettu yrityksiltä saapuneiden hakemusten perusteella.

 

Yritysten hakemuksia on tähän mennessä saapunut 26 kappaletta. Hakemusten kirjo on hyvin laaja sisältäen muun muassa ravintolatoimintaa, terasseja, kioskeja ja tapahtumia. Uusia hakemuksia esitetään otettavaksi vastaan syyskuun loppuun saakka.

 

Valmistelun yhteydessä on selvitetty myös muiden kaupunkien käytäntöjä. Huojennuksia on kohdennettu pääsääntöisesti niille vuokra-alueille, joiden toiminta on ollut keskeytyksissä valtioneuvoston suositusten takia. Kaupungin ovat myöntäneet huojennuksia maanvuokriin pääsääntöisesti 2 - 3 kuukauden ajalle aikavälillä 1.4. - 30.6.2020.

 

Edellä olevaan perustuen esitetään, että maanvuokrahuojennukset kohdistetaan erityisesti majoitus-, matkailu-, ravintola-, kahvila-, urheilu- tai tapahtuma-alan yrityksiin, joiden liiketoiminta on ollut kokonaan keskeytyksissä koronaepidemiasta johtuen ajalla 1.4. - 31.5.2020. Täydellisen keskeytyksen vaatimusta perustellaan sillä, että väljempää tulkintaa on vaikea soveltaa tasapuolisesti. Huojennuksen saamiseksi on toimitettava perusteltu hakemus. Huojennus toteutetaan hyvittämällä kahden ja puolen kuukauden vuokra. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei huojennus koske sellaisia vuokralaisia, joilla mainittu liiketoiminta muodostaa vain osan liiketoiminnasta (esim. kiinteistöyhtiöt). Vuokrahuojennusta ei myöskään myönnetä niissä tapauksissa, joissa liiketoiminta jatkunut osittain muunnetussa muodossa (esim. ravintoloiden ulosmyynti). Päätösesityksen mukaan terassialueiden maanvuokria ja peruutettujen kesätapahtumien sovittuja maanvuokria ei kuitenkaan peritä, vaikka ko. toimintoja harjoittavalla yrityksellä olisi muutakin liiketoimintaa. Kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys on linjannut toripaikkojen vuokrahuojennuksia erillisen liitteen mukaisesti. Yhtäläisen käytännön vuoksi kaupungin vuokraamia torialueen ulkopuolisten jäätelökioskien vuokria esitetään huojennettavaksi samojen periaatteiden mukaisesti.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vuokrahuojennusten avulla tuetaan yritystoimintaa koronaepidemian aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään päätettäväksi, että Kuopion kaupungin maanvuokralaisina toimiville erityisesti majoitus-, matkailu-, ravintola-, kahvila-, urheilu- tai tapahtuma-alan yrityksille myönnetään vuokrahuojennus ajalle 1.4. - 15.6.2020. Huojennus myönnetään siten, ettei vuokraa ei peritä mainitulta ajalta. Huojennus myönnetään, mikäli:

         Yrityksen liiketoiminta on ollut valtioneuvoston päätöksiin perustuen kokonaan keskeytyksissä aikavälillä 1.4. - 31.5.2020.

         Terassialueiden maanvuokria ei peritä em. ajanjaksolta.

         Peruutettujen kesätapahtumien osalta ei peritä ennalta sovittuja maanvuokria.

         Yritys on toimittanut kaupungille hakemuksen perusteluineen 30.9.2020 mennessä.

 

Kaupungin vuokraamien jäätelökioskien vuokria huojennetaan liitteessä (ote torin kevättiedotteesta) kuvatulla tavalla.

 

Maaomaisuuden hallintapalvelut valtuutetaan päättämään huojennuksesta viranhaltijapäätöksellä.

 

 

Liitteet

69

4786/2020 Torivuokrat

 

 

                                                          Valmistelija

Lauri Lytsy

puh. +358 44 718 5505

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että Ismo Apell poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa