Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2020/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä

79 §

5.6.2020

Kaupunginhallitus

211 §

17.8.2020

 

§ 58

Asianro 4250/00.04.02/2020

 

 

Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muuttaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä 5.6.2020 79 §

 

 

                                  

Pohjois-Savon liiton voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan 1.11.2010. Sen jälkeen kuntalaki on muuttunut 1.5.2015, kuntayhtymän jäsenkuntia on yhdistynyt, ja vuoden 2021 alusta kuntayhtymän jäseneksi liittyi Joroisten kunta. Kuntalain (419/2015) 56 §:ssä säädetään kuntayhtymän perussopimuksessa sovittavista asioista, joista uusia asioita ovat tarvittaessa sopiminen järjestämisvastuun siirtymisestä, menettelystä kuntayhtymän alijäämän kattamisesta, ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

 

Kuntalain 57 §:n mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Pohjois-Savon liiton perussopimuksessa ei ole sovittu perussopimuksen muuttamisesta.

 

Liitteenä on maakuntahallituksen ehdotus perussopimuksen muuttamisesta Pohjois-Savon kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. Lisäksi perussopimus lähetetään Joroisten kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, koska Joroinen on osa Pohjois-Savoa 1.1.2021 alkaen. Ehdotus käsittää vain välttämättömät muutokset ja lisäykset, joita ovat jäsenkuntaluettelon päivittäminen, termien ja viittausten päivittäminen ajan tasalle, sekä kuntalain edellyttämät lisäykset alijäämän kattamisesta ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille. Lisäykset ovat pykälinä 29, 30 ja 31. Lisäksi perussopimukseen on lisätty uusi pykälä (38) uuden jäsenkunnan liittymisestä. Vastaavasti entiset pykälät 29 -37 on siirretty pykäliksi 32 – 41.

 

Perussopimuksen uudet säädökset eivät vaikuta lähivuosina liiton käytännön toimintaan, koska Pohjois-Savon liitossa alijäämän kattaminen ei ole ajankohtaista taseessa olevan ylijäämän vuoksi, ja liiton toimisto on laatinut jo aikaisemminkin puolivuosittain raportin toiminnastaan. Pohjois-Savon liitolla ei ole sellaista järjestämisvastuullaan olevaa toimintaa, minkä siirtämisestä olisi tarkoituksen mukaista sopia perussopimuksessa, joten säädöstä järjestämisvastuun siirtämisestä ei perussopimukseen esitetä.

 

 

                                  

 

                

 

 

Liitteet

 

4250/2020 Kirje PSL perussopimuksen muuttaminen

 

 

4250/2020 PSL Perussopimuksen muutokset

 

 

4250/2020 PS MKH Ptkote perussopimus

 

 

4250/2020 PSL Uusi perussopimus

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Johtoryhmällä ei ole huomautettavaa perussopimuksen muuttamisesta. Päätetään siirtää asia poliittiseen käsittelyyn.

 

 

Päätös                         Kyse on sopimuksen päivittämisestä. Johtoryhmän mielestä äänivaltaosuuksia tulisi myös päivittää.

 

 


 

Kaupunginhallitus 17.8.2020 211 §

 

 

                

 

 

Liitteet

 

4250/2020 Kirje PSL perussopimuksen muuttaminen

 

 

4250/2020 PSL Perussopimuksen muutokset

 

 

4250/2020 PS MKH Ptkote perussopimus

 

 

4250/2020 PSL Uusi perussopimus

 

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset muutokset perussopimukseen ja esittää muutokset edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

                            

 

 

 

Liitteet

11

4250/2020 Kirje PSL perussopimuksen muuttaminen

 

12

4250/2020 PSL Perussopimuksen muutokset

 

13

4250/2020 PS MKH Ptkote perussopimus

 

14

4250/2020 PSL Uusi perussopimus

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muutokset.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa