Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2020/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

155 §

17.6.2020

Kaupunginhallitus

200 §

13.7.2020

 

§ 61

Asianro 4661/02.05.00.00/2020

 

 

Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta: laskutusperiaatteen muutos

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 17.6.2020 155 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2006, että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta haja-asutusalueita.

 

Toteutuneet kustannukset peritään katujen kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta/-haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/-haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun.

                  

Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta.

 

Laskutus on perustunut kulloisenkin vuodenvaihteen (01.01.) kiinteistön omistus- / hallintatilanteeseen. Tämä on aiheuttanut runsaasti korjauksia laskutukseen kiinteistöillä tapahtuneiden omistajanvaihdosten vuoksi.  Talvikunnossapidon laskutuskauden kulut muodostuvat talvikaudelta 01.10. – 30.04. Laskutusaineiston poimintahetken muuttaminen talvikunnossapitokauden päättymistä vastaavaksi (30.04.) antaa kiinteistöjen omistus- ja hallintatilanteesta ajantasaisemman kuvan.

 

 

Vaikutusten arviointi        Laskutusaineiston poimintahetken muuttaminen 30.4. vähentää virheellisten laskujen määrää ja siten parantaa asiakaspalvelun laatua.

 

 

Esitys                          Esitän, että kaupunkirakennelautakunta vahvistaa laskutusperiaatteiden muutoksen siten, että laskutusaineiston poimintapäiväksi muutetaan 30.4. Asia esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

                                   Valmistelija                                  

Jere Toppinen

puh. +358 44 718 5674

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

Kaupunginhallitus 13.7.2020 200 §

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 

 

 

Päätös                         Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn laskutusperiaatteiden muutoksen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa