Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2020/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Keskusvaalilautakunta

3 §

12.8.2020

Kaupunginhallitus

216 §

17.8.2020

 

§ 65

Asianro 2803/00.00.01.00/2020

 

 

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Keskusvaalilautakunta 12.8.2020 3 §

 

 

 

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kirje:

 

Kuopion kaupungin varavaltuutettujen määrä on eräiden puolueiden osalta jäänyt vajaaksi, joidenkin valtuutettujen pyydettyä eroa valtuutetun toimesta.

 

Vaalilain 93 §:ssä todetaan varavaltuutetuista seuraavaa:

 

"Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä

säädetään.

 

Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää

vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston

puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja

kuntalain 17 §:n mukaisesti.

 

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä

pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä

vajaaksi."

 

                                   Vaalilain 93 §:ään viitaten pyydän keskusvaalilautakuntaa täydentämään varavaltuutettujen määrää säännösten edellyttämällä tavalla jäljellä olevaksi vaalikaudeksi.

 

Varavaltuutettuja puuttuu seuraavista valtuustoryhmistä:

 

                                   Perussuomalaiset

 

-      varavaltuutettu Teija Savolainen-Lipponen on siirtynyt valtuutetuksi

 

-      varavaltuutettu Matti Vanhanen on siirtynyt valtuutetuksi

 

-      varavaltuutettu Krista Rönkkö on eronnut luottamustehtävistä

 

Suomen Kristillisdemokraatit

 

-      varavaltuutettu Rauno Taskinen on siirtynyt valtuutetuksi

 

 

 

Sari Raassina

 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

 

 

 

Päätösehdotus            

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin  valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.   

Varavaltuutettujen täydentäminen tapahtuu tässä tilanteessa siten, että kustakin puolueesta uusiksi varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan 12.4.2017 vahvistamassa vaalituloksessa. 

Uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:

Perussuomalaiset:

Markku Korhonen varasijalle 4
Ate Savolainen varasijalle 5
Tuulikki Heikkinen varasijalle 6

Suomen Kristillisdemokraatit (KD):

Sakari Pentikäinen varasijalle 3 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Päätös toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 


 

Kaupunginhallitus 17.8.2020 216 §

 

 

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

 

Päätös                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa