Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2020/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Tarkastuslautakunta

75 §

25.8.2020

 

§ 51

Asianro 4296/00.03.00.01/2017

 

 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 25.8.2020 75 §

 

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi

 

 

                                   Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Lain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen.

 

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

 

·         valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

·         kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä

·         omistajaohjausjaoston jäsenet, esittelijä

·         lähidemokratiajaoston jäsenet, esittelijä

·         lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät

·         kaupunkirakennelautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet

·         kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen, varajäsenet ja esittelijä

·         perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

 

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

 

Sidonnaisuusilmoituksiin 18.8.2020 mennessä tehdyt muutokset esitellään tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

 

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on julkaistu Kuopion kaupungin verkkosivulle: www.kuopio.fi/sidonnaisuudet

 

 

Vaikutusten arviointi        -

                

 

 

Liitteet

 

Yhteenveto sidonnaisuuksista 18.8.2020

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Aleksi Paananen

puh. +358 44 718 2808

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

 

Tarkastuslautakunta
1. merkitsee sidonnaisuusilmoituksissa tehdyt muutokset tiedoksi sekä
2. saattaa 18.8.2020 tilanteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

1

4296/2017 Yhteenveto sidonnaisuuksista 18.8.2020

 

 

 

Päätösehdotus                               Tarkastuslautakunta

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa