Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2020/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

219 §

24.8.2020

 

§ 53

Asianro 2951/00.03.00.00/2020

 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 24.8.2020 219 §

 

 

Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 115 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 8.6.2020 § 33 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019. Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2019 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

 

Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palvelualueilta, Tilapalveluilta, Niiralan Kulma Oy:ltä ja Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:ltä vastineet arviointikertomuksessa 2019 esitetyistä arviointivuosien 2017 ja 2018 havaintojen jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2019 havainnoista.

 

Liiteaineistona on koonti annetuista vastineista.

 

Vaikutusten arviointi        Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

                  

 

Liitteet

 

2951/2020 Yhteenveto arviointikertomuksen 2019 vastineista

 

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esitetyistä arviointivuosien 2017 ja 2018 jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2019 havainnoista ja saattaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

 

 

Päätös                         Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

3

2951/2020 Yhteenveto arviointikertomuksen 2019 vastineista

 

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esitetyistä arviointivuosien 2017 ja 2018 jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2019 havainnoista.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa