Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 2228/06.00.00/2020

 

 

Tartuntatautilain 58 §:n toimenpiteistä päättäminen Kuopion kaupungissa

 

 

 

 

 

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

 

Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja aluehallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta tekee päätöksen tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla koulun sulkemisesta.

 

Pyörön koulun koronatilanne on huonontunut viikonlopun aikana ja koululla on ilmennyt runsaasti uusia altistumisia.

 

Pyörön kouluun kuuluu kaksi rakennusta. Toisessa rakennuksessa toimii alakoulu (pois lukien luokat 6A ja 6B) ja toisessa rakennuksessa toimii yläkoulun luokat 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9K ja alakoulun luokat 6A ja 6B. Pyörön koulun yläkoulu joudutaan sulkemaan kahdeksi viikoksi. Rakennuksessa opiskelevat siirtyvät etäopetukseen ajalla 18. - 29.1.2021. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske valmistavan opetuksen oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä erityisen tuen oppilaita, jotka jatkavat opiskelua Pyörön koulun yläkoulun rakennuksessa.

 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetus järjestetään 29.1.2021 saakka lukujärjestyksen mukaisesti monimuoto-opiskeluna etäopetuksessa lukuun ottamatta valmistavan opetuksen oppilaita, erityisluokkien oppilaita ja erityisen tuen oppilaita.

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

 

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla sulkea Pyörön koulun yläkoulun (luokat 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9K) ja alakoulun (luokat 6A ja 6B) ajalla 18. – 29.1.2021 ja opiskelijat siirtyvät etäopetukseen.

 

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske valmistavan opetuksen oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä erityisen tuen oppilaita.

 

 

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Tämä päätös määrätään tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin mukaisesti pantatavaksi heti täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa