Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4792/2021 Toriohjeistus

 

 

§ 109

Asianro 4792/10.00.02.03/2021

 

 

Kauppatorin kalusto-ohjeistuksen uusiminen

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 16.5.2018 § 96 Kuopion kaupungin torikaupan ja keskustan kävelykatujen kauppasäännön uudistamisen. Kauppasääntöön on liittynyt myös Kuopion kävelykeskustan, kauppa- ja satamatorin terassi- ja myyntitilojen kalusteohjeet. Rakentaminen torille on luvanvaraista ja perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä rakennusjärjestykseen. Rakennusjärjestyksen mukaan irrallisia myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteita tai ulkotulia ei saa sijoittaa katualueelle, ajoradan ja jalkakäytävän väliselle nurmialueelle, kivetyille saarekkeille, kevyen liiketeen tai jalankulkuväylille eikä muillekaan yleiselle liikenteelle tai jalankululle varatuille alueille tai väylille. Erityistapauksissa rakennusvalvontaviranomainen (tai maanomistaja alle 2 viikon sijoituksissa) voi antaa luvan laitteiden sijoittamiseen, jolleivat ne vaaranna jalankulkijoiden turvallisuutta eivätkä haittaa alueen kunnossa- ja puhtaanapitoa.

 

Torin myyntitoiminta on sesonkiluonteista ja siinä käytettävä kalusto väliaikaiseen myyntitoimintaan tarkoitettua kalustoa, joka on siirreltävissä tarpeen mukaan tai viimeistään kauppiaan myyntisesongin päätyttyä. Tori mielletään myyntipaikkana, joka tyhjenee iltaisin. Myyjien ja asiakkaiden toiveitten sekä keskustan elävöittämiseksi torin pidempi ”aukioloaika” on toivottavaa.

 

Uuden ohjeistuksen tarkoituksena on mahdollistaa torille aktiivisempaa iltatoritoimintaa ja myyntitoiminnan jatkumista pidemmälle syksyyn sekä myyntikaluston ja torikauppatoiminnan kehittämistä. Nykyisen ohjeistuksen mukaan torikalusto tulee poistaa joka päivä torilta. Kauppatorilla on kysyntää pysyvimmistä myyntipaikoista iltatoritoiminnan mahdollistamiseksi. Kalusteiden poissiirtäminen alueelta ja varastoiminen muualle on työlästä. Lisäksi kalusteiden ulkonäköön, materiaaleihin ym. ei panosteta niin paljoa, jos ne joudutaan siirtämään päivittäin pois.

 

Asiasta on neuvoteltu toritoimikunnassa rakennusvalvonnan kanssa. Ohjeistuksessa sallittaisiin karttaan merkitylle alueelle pidempiaikainen, väliaikaisen torimyyntikaluston säilyttäminen liitteenä olevan ohjeen mukaisesti ilman toimenpidelupaa. Pääsääntö on, että myyntikalusto on siisti, asianmukainen, turvallinen ja kyseiseen toimintaan suunniteltu. Näistä tehdään erillinen iltamyyntisopimus, joka velvoittaa mm. oman alueen puhtaanapitoon ja tietynlaiseen kalustoon. Kalusteet on kuitenkin poistettava alueelta torin tehopuhdistuksien ajaksi.

 

 

Kesäaikana pidempikestoinen myyntitoiminta mahdollistettaisiin suurimmalla osaa toria (keltainen rajaus). Talviaikainen pidempikestoinen myyntitoiminta mahdollistettaisiin vain keskikäyvän molemmin puolin (sininen rajaus).

 

Rakennusvalvontaan ja toimenpidelupamenettelyyn ohjataan kaikki torin puolikiinteillä paikoilla toimivat ja niissä käytettävä myyntikalusto torisäännön mukaisesti. Puolikiinteillä myyntipaikoilla on mahdollisuus toimia tehdyn vuokrasopimuksen ja hyväksytyn kaluston kanssa monivuotisesti ja ympärivuotisesti.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Torille tulon kynnys madaltuu, kun toimenpidelupamenettelyä helpotetaan. Kauppiaiden kuorma helpottuu, kun kalusteita voi jättää siististi torille ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi ohjeiden tarkistamisella täsmennetään torikauppiaiden vastuuta mm. puhtaanapidon ja oman paikan kunnossapitämisen suhteen. Tämän arvioidaan parantavan torin siisteyttä.

 

 

Esitys                                                Esitämme kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi liitteenä olevan Kauppatorin kalusto-ohjeen hyväksymistä vuodelle 2021 kokeiluluonteisesti. Mikäli toiminta koetaan hyväksi eikä toiminnasta ole haittaa voidaan ohjeistus ottaa pysyvään käyttöön kokeilun jälkeen.

 

 

Liitteet

49

4792/2021 Toriohjeistus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan ja kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa