Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 55

Asianro 387/00.02.03/2021

 

 

Tiedonantoja 9.11.2021

 

 

 

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030: Toimeenpanosuunnitelma

 

Valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi linjaa toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuutta saadaan vähenemään vuoteen 2030 mennessä. Päämääränä on turvata suomalaisten kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Periaatepäätös on myös osa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toimeenpanoa Suomessa.

 

Periaatepäätöksessä on neljä painopistettä, joita ovat: 1) kaikilla on mahdollisuus osallisuuteen, 2) hyvät arkiympäristöt, 3) hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut ja 4) päätöksenteolla vaikuttavuutta.

 

Periaatepäätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi on valmisteltu toimeenpanosuunnitelma, jossa kuvataan käytännönläheiset toimet, vastuut, seuranta ja aikataulutus työn etenemiseksi. Toimeenpanosuunnitelmassa toimenpiteet on kuvattu periaatepäätöksen neljän painopisteen mukaisesti. Toimeenpanoa ohjaa ja seuraa ministeriöiden ja eri hallinnonalojen asiantuntijoista koostuva Kansanterveyden neuvottelukunta.

 

Lähdetiedot:

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätös. Tutustu periaatepäätökseen tästä.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030: toimeenpanosuunnitelma. Tutustu toimeenpanosuunnitelmaan tästä.

 

Lasten ja nuorten liikkumissuositus on päivitetty

 

Liikkumissuositus 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille on päivitetty. Liikkumissuosituksessa kuvataan parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuen, kuinka paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Liikkumissuosituksen mukaan kaikille 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Suosituksen mukainen määrä liikkumista voidaan jakaa päivän aikana osiin. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulee välttää.

Suosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua viikon jokaisena päivänä. Jotta tuetaan erilaisten liikuntataitojen kehittymistä, liikkumisen tulisi olla monipuolista.  Suosituksen mukaan vähintään kolmena päivänä viikossa tulisi olla kestävyystyyppistä teholtaan rasittavaa sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista. Lisäksi on tärkeä huomioida liikkuvuus.


Liikkumissuosituksen keskeisiä toimeenpanotahoja ovat perhe ja kaverit, koulut ja oppilaitokset mukaan lukien koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, liikunta- ja urheiluseurat ja kaikki liikuntaharrastusten järjestäjät, kunnat sekä valtionhallinto. Suositus tulee ottaa huomioon myös Kuopion kaupungin osalta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Lähde: Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2021:19. Saatavilla osoitteessa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162984/OKM_2021_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

                                                     

Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

                                                     

-      apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 20.10.2021 – 29.10.2021 §:t 43, 44, 49 (henkilöstöasiat)

-      opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 15.10.2021 – 29.10.2021 §.t 57 ja 58 (henkilöstöasiat)

-      kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 14.10.2021 – 27.10.2021 §:t 16 – 18 (muut asiat), § 26 (henkilöstöasiat)

-      henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 14.10.2021 – 28.10.2021 §:t 171, 176, 178, 180 ja 183 (henkilöstöasiat)

-      tilahallintapäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 18.10.2021 – 22.10.2021 §:t 58 – 61 (hankinta- ym. sopimukset)

-      perusopetuspäällikön päätöspöytäkirja ajalta 25.10.2021 § 3 (lupa- ja ilmoitusasiat)

-      varhaiskasvatuksen palvelupäällikön (I) päätöspöytäkirja ajalta 26.10.2021 § 34 (henkilöstöasiat)

-      varhaiskasvatuksen palvelupäällikön (II) päätöspöytäkirja ajalta 25.10.2021 § 30 (henkilöstöasiat)

-      Vehmasmäen koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 15.10.2021 § 1 (lupa- ja ilmoitusasiat)

 

 

Vaikutusten arviointi                 

 

 

Liitteet

9

kaupunginjohtajan vuoden 2022 talousarvioesitys -materiaali

 

                                                     

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kasvun ja oppimisen lautakunnan ratkaistavaksi.

 

 

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa