Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 64

Asianro 2026/10.02.03/2022

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Neulamäen pelastusaseman ympäristö

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa ja monipuolistaa Neulamäen pelastusaseman korttelin rakentamista mahdollistamalla sinne täydentävää toimitilarakentamista. Työ liittyy tiiviisti uuden pelastusaseman rakennushankkeeseen, jonka myötä rakennusalaa olisi vapautumassa korttelin itäreunasta. Kaavassa ratkaistaan samalla korttelin sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ja varmistetaan sujuva ja turvallinen liikkuminen kaikille toimijoille ja eri liikennemuodoille. Asemakaavan muutos on osa Savilahti-projektia.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Asemakaavan muutos vahvistaa Savilahden kaupunginosan kehittymistä merkittävänä oppimisen, innovaation ja yrittämisen alueena. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin yritystonttitarjontaa keskeisellä yritysalueella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaavalla on näin positiivisia vaikutuksia kaupungin kilpailukykyyn, vetovoimaan ja yritystoimintaan. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Kuopion keskustan tuntumassa, olemassa olevan kunnallistekniikan ja palveluverkoston äärellä, toteuttaa kaupungin ilmastopoliittisia tavoitteita ja vähentää tarvetta ottaa uusia alueita rakentamiseen kaupungin ulkopuolelta.

 

Kaavahankkeella on vaikutuksia alueen kaupunkikuvaan ja maisemaan. Työssä panostetaan arkkitehtuuriin laatuun, jota tutkitaan havainnekuvien avulla ja ohjataan kaavamääräyksin.

 

Uudisrakentaminen lisää liikennettä alueella. Ajoneuvoliikenteen määrää pyritään hillitsemään edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita Savilahdessa. Hankkeella pyritään parantamaan liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta alueella. Hankkeella ei ole merkittäviä suoria lapsivaikutuksia. Kaavahankkeella pyritään osaltaan mahdollistamaan Savilahden viherverkkosuunnitelman toteutuminen. Savilahden kehitystavoitteita sovelletaan alueelle Savilahti-ohjeen kautta.

 

 

Esitys                                                MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

2

2026/2022 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Annika Korhonen

puh. +358 44 718 5074

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että Jaakko Kosunen poistui kokouksesta ja varajäsen Pekka Pollari liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa