Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 82

Asianro 3205/10.03.02.02/2022

 

 

Varkauden uusi pelastusasema

 

 

 

Palopäällikkö Ilpo Hartikainen

 

Varkauden nykyisellä pelastusasemalla on todettu vakavia sisäilmaongelmia. Pääosin henkilöstötilat ovat olleet samalla tontilla sijaitsevassa väliaikaisessa väistötilassa vuodesta 2017 lähtien. Kalustohallit ovat edelleen käytössä vanhassa rakennuksessa. Varkauden pelastusaseman rakennushanke on edennyt hankesuunnitelmasta toteutussuunnitteluun ja tarjouspyyntövaiheeseen. Hankesuunnitelman laadinta aloitettiin vuonna 2019. Pelastusaseman uudisrakennus sijoittuu Varkauden kaupungin omistamalle tyhjälle tontille, jolle on tehty tarvittava kaavamuutos. Pelastusasemarakennuksen käyttäjiksi tulevat Pohjois-Savon pelastuslaitos / Pohjois-Savon Hyvinvointialue sekä Stora Enson sopimuspalokunta. Molemmat käyttäjät tekevät omat vuokrasopimukset vuokranantajan Varkauden kaupungin kanssa. Hankkeen pelastustoimen osuudelle on myönnetty palosuojelurahaston avustus 210.000 €. Pelastustoimen osuus kattaa pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan pe-lastustoimen. Palosuojelurahaston päätöksen avustusehtojen mukaisesti rakentaminen tulee aloittaa vuoden 2023 aikana ja toteuttaa 31.10.2024 mennessä. Pelastusasema on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2024 syksyllä, rakentaminen alkaa vuoden 2023 alkupuolella. Varkauden kaupunki on kilpailuttanut rakennushankkeen. Kilpailutus on EU- kynnysarvon ylittävä hankinta, joka on toteutettu hankintalain mukaisesti. Kilpailutus toteutettiin Cloudia- järjestelmässä ja tarjoukset tuli jättää Cloudian tarjousportaalin kautta sähköisesti. Ilmoitus hankkeesta julkaistiin TED- ja Hilma - järjestelmässä.

 

Hankkeeseen kuuluu uuden pelastusaseman rakentaminen Heinäpellonkadun tyhjälle tontille. Rakentaminen jakautuu vuosille 2023 ja 2024. Pelastusaseman koko on yhteensä noin 2690 brm2, josta autokatoksen ja varaston osuus on noin 395 brm2. Hanke kilpailutettiin kokonaisurakkana, sisältäen rakennus-, maanrakennus, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatiotyöt. Tarjoukset on sidottu rakennuskustannusindeksiin, jota seurataan kuukausittain. Lopullinen urakkahinta voi muuttua hankkeen edetessä rakennuskustannusindeksin mukaisesti, kustannustaso voi nousta tai laskea. Määräaikaan mennessä 9 tarjoajaa jätti tarjouksen. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, jonka perusteena on halvin hinta. Edullisimman tarjouksen jätti Rakennusliike Lapti Oy, 7.398.000 € alv 0 %. Urakoitsijan kanssa 25.10.2022 pidetyssä selonottotilaisuudessa ei noussut mitään esille, ettei urakkatarjousta voisi hyväksyä. Varkauden kaupungin asettama pelastusasemahankkeen ohjausryhmä käsitteli tarjoukset 26.10.2022 ja puoltaa esitystä urakoitsijan valinnasta. Pohjois-Savon pelastuslaitos Kokouskutsu 10/2022 7 (12) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 16.11.2022

 

Ohjausryhmään kuuluvat Varkauden kaupungin sekä käyttäjien Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Stora Enson edustajat sekä HVA edustajana Arto Lehtonen HVA toimialajohtaja Jukka Koponen.

 

 

 

Kustannusarvio (alv 0 %)

Rakennusliike Lapti Oy kokonaisurakka 7.398.000 €

Lisä- ja muutostyöt / indeksivaraus 662.000 €

Rakennuttaminen / valvonta 150.000 €

Suunnittelu (TEKNLTK: 21.12.2021 §224) 100.000 €

Palosuojelurahasto avustus -210.000 €

Yhteensä (alv 0 %) 8.100.000 €

 

Hankkeen suunnitteluun ja rakennuttamiseen vuosina 2021 - 2022 arvioidaan kuluvan noin 300.000 €. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 8.400.000 € (alv 0 %). Toteutussuunnitelmaluonnosten perusteella 4.4.2022 laaditun laskentamuistion tavoitehinta-arvio koko rakennushankkeelle oli n. 8,6 M €. Lopulliset kustannukset ovat selvillä, kun hanke valmistuu. Lopullisten kustannusten perusteella muodostetaan vuokrasopimukset vuokralaisten kanssa.

 

Pelastuslaitoksen pelastustoimen osuus kustannuksista on n. 56 % = 4,70 M €

Pelastuslaitoksen ensihoidon osuus kustannuksista on n. 22 % € = 1,85 M €

Pelastuslaitoksen osuus kustannuksista on yhteensä n. 78 % = 6,55 M € (alv 0 %)

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta hyväksyy rakennushankkeen ja saattaa asian edelleen Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallitukselle päätöksentekoa varten.

 

Viiteaineisto

2

3205/2022 Varkauden uusi pelastusasema 2022

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ilpo Hartikainen

puh. +358 44 718 8200

Paavo Tiitta

puh. +358 44 718 8102

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                              

Vs. pelastusjohtaja Paavo Tiitta

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyy rakennushankkeen ja saattaa asian edelleen HVA hallitukselle päätöksentekoa varten.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa