Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
19   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20   Pöytäkirjantarkastajat
21 Kuopion Veden tonttijohtojen urakointi / urakoitsijan valinta
22   Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
21   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
21   Liite C hankintaoikaisuohje / Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Eero Eloranta, puheenjohtaja
Hanna Niemi, varapuheenjohtaja
Jussi Hakala
Anja Lappi
Ari Orsjoki
Varpu Puskala

Muut saapuvilla olleet
Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Hannu Kananen
kaupunginhallituksen edustaja