Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 26

Asianro 223/00.02.03/2018

 

 

Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle

 

 

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen
Kuopion Vesi / Hallinto

 

 

                                                          Viranhaltijapäätökset

 

                                                          Toimitusjohtaja

 

                                                          Hankinnat

 

-          6 § Sisustustaulujen hankinta (3709/2018)

-          7 § Geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys Juankosken Rajasalmen pohjavesialueella vuosina 2018 – 2019 (4046/2018)

-          8 § Geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys sekä virtausmallinnus Nilsiän kirkonkylän pohjavesialueella vuosina 2018 – 2019 (4047/2018)

 

Rakentamis- ja rahoitusasiat

 

-          3 § Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon porttien suojien rahoitus (3661/2018)

-          4 § Itkonniemen vesilaitoksen toimistotilojen ikkunoiden hankinnan rahoitus (40001/2018)

-          5 § Melalahden ja Vehmersalmen jätevedenpuhdistamoiden nostimien hankinnan rahoitus (4000/2018)

 

Muut asiat

 

-          10 § Jätevesimaksun hyvitys (3167/2018)

 

Tuotantopäällikkö

 

Hankinnat

 

-          4 § Itkonniemen vesilaitoksen toimistotilojen ikkunoiden hankinta (3999/2018)

-          5 § Itkonniemen vesilaitoksen toimistotilojen kalusteiden hankinta (3981/2018)

 

Käyttöpäällikkö

 

Hankinnat

 

-          6 § Melalahden ja Vehmersalmen jätevedenpuhdistamot / nostimien hankinta (3998/2018)

-          7 § Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon ilmastuskompressori KO-5201 moottorin uusinta (3980/2018)

 

 

 

Suunnittelupäällikkö

 

Henkilöstöasiat

 

-          1 § Suunnitteluinsinöörin valinta (1243/2018)

 

 

Lakimies

 

Vahingonkorvaukset

 

-          13 § Vahingonkorvausvaatimus  / veden laatuhäiriö (7950/2018)

-          14 § Vahingonkorvausvaatimus / veden laatuhäiriö (799/2018)

-          15 § Vahingonkorvausvaatimus / veden laatuhäiriö (801/2018)

-          17 § Vahingonkorvausvaatimus / vesivahinko (8237/2017)

-          18 § Vahingonkorvausvaatimus / ansionmenetys (8237/2017)

-          19 § Vahingonkorvausvaatimus / astianpesukoneen rikkoutuminen (7964/2017)

-           

 

 

Viiteaineisto

2

Tiivistelmä  EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin liittyvistä toimenpiteistä

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Kuosmanen

puh. +358 44 718 5315

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen

 

Johtokunta päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi ja merkitsee ne tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Vs. toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että tiedonantoihin lisättiin vs. toimitusjohtajan katsaus Kuopion Veden toimenpiteistä liittyen EU:n tietosuoja-asetukseen.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa