Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  SAM_PAM2017_SELVITYS.pdf

 

 

§ 29

Asianro 3983/05.16.00/2018

 

 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017

 

 

 

 

                                                          Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (2000/812) 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle.

                                                                                      

                                                          Sosiaali- ja potilasasiamiehet Antero Nissinen ja Arja Kivari ovat laatineet sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2017. Selvitys on esityslistan liitteenä.

 

                                                          Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Kivari esittelee asiaa kokouksessa.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

1

SAM_PAM2017_SELVITYS.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Antero Nissinen

puh. +358 44 718 3308

Arja Kivari

puh. +358 44 718 3304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja antaa liitteenä olevan selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Kaupunginhallitus saattaa selvityksen edelleen aluehallintovirastolle tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

                                                          Potilas- ja sosiaaliasiamies Arja Kivari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 15.13.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa