Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Liite Palvelusetelin laskentataulukko.pdf

 

 

§ 32

Asianro 3799/05.17.00/2018

 

 

Asumispalvelujen palveluseteli

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) ohjaa palvelusetelillä järjestettäviä palveluita. Kuopion kaupunki on vahvistanut palvelusetelin asumispalvelujen tuottamistavaksi 15.12.2015. Tällä hetkellä voimassa on 20.12.2016 vahvistetut palvelusetelin arvot, joka ovat palveluasumisessa

55 € ja tehostetussa palveluasumisessa 92 €. Vuodelle 2018 lisättiin asumispalvelujen ostoihin määrärahaa huomioiden asumispalvelupaikkojen lisääntyvä tarve. Tällä hetkellä Kuopion kaupunki hankkii puitehankinnalla yksityisten palveluntuottajien tuottamia asumispalveluja. Puitesopimuksen kautta ei ole mahdollista lisätä asumispalvelupaikkojen yksittäisiä paikkoja lukuun ottamatta.  Siksi tavoite on vahvistaa palvelusetelillä tuotettujen asumispalvelujen osuutta ja kehittää palveluseteliä niin, että se on asiakkaalle todellinen vaihtoehto. Kuopiossa on käytössä tulosidonnaiset asumispalvelujen palvelusetelit, jolloin asiakkaan tulot otetaan huomioon palvelusetelin arvoa määriteltäessä. Lainsäädännön mukaan Kuopion kaupunki voi määrittää palvelusetelin arvon ja asiakkaan tulojen vaikutuksen seteliin. Uudesta mallista saatavia hyötyjä ovat palveluseteliprosessin yksinkertaistuminen ja palvelusetelin käytettävyyden paraneminen varsinkin pienituloisten osalta. Kokonaisuudessaan muutoksen arvioidaan oleva kustannusneutraali.  Liitteenä uusi laskentataulukko, joka sisältää vertailun nykyiseen malliin.

 

 

Vaikutusten arviointi                Palvelutuotannon turvaaminen ja asiakkaiden valinnanvapauden mahdollistaminen, yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Posote-vaikutusten arviointi

                                                         

                                                          Ei Posote-vaikutusta.

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen:   

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa asumispalvelujen palvelusetelin laskentaperusteet esityksen mukaisesti 1.6.2018 alkaen. Nykyisten asiakkaiden osalta noudatetaan siirtymäaikaa 31.8.2018 saakka.

 

 

 

Liitteet

2

Liite Palvelusetelin laskentataulukko.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

                                                          Palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 15.45.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa