Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 33

Asianro 3934/02.08.00.01/2018

 

 

Kotihoidon tukikäyntien kilpailutus

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

 

                                                          Tausta:

Kotihoito muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelusta ja terveydenhuoltolain 25§:n kotisairaanhoidosta. Kotihoitopalvelu pitää sisällään terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi jokapäiväiseen elämään kuuluvissa tehtävissä ja toiminnoissa tukemista ja avustamista. Kotihoidon henkilöstöllä on terveyden- ja/tai sosiaalialan tutkinto. Suurimmat ammattiryhmät ovat lähihoitaja ja sairaanhoitaja.

 

                                                          Kotihoitopalvelun tuottamisessa on haasteita riittävän ja pätevän henkilöstön rekrytoinnissa asiakastyön toteuttamiseksi. Haasteet kohdentuvat erityisesti sijaisten rekrytointiin maaseutualueilla. Huoltosuhteen kehitys tulee vaikeuttamaan henkilöstön rekrytointia entisestään. Maaseutualueilla palvelun järjestämisen haastetta lisää se, että alueilla ei välttämättä ole yksityisiä kotihoitopalvelun toimijoita. Vuonna 2017 kotihoito aloitti jaetun hoivavastuu -toimintamallin kokeilun. Tarkoituksena oli selvittää työn jakamisen tarjoamaa mahdollisuutta lisätä kotihoitoresurssia maaseutualueella. Osa kotihoitotyöstä ei edellytä terveys- ja sosiaalialan pätevyyttä, joten kotikäyntien sisältöjä muokkaamalla osa kotikäynneistä soveltuu myös kotihoidon tukikäynneiksi, joiden suorittaminen ei edellytä terveys- ja sosiaalialan koulutusta. Jaetun hoivavastuun -toimintamallin kokeilussa määriteltiin muun muassa tukikäyntien sisällöt, perehdyttäminen, osaamisvaatimukset, yhteistyön muodot kotihoidon kanssa sekä yhteinen tiedonhallintamalli.

 

Jaetun hoivavastuun -toimintamallin keskeinen linjaus on, että asiakkaan hoitovastuu on kotihoidolla, jolloin toimivin malli on hankkia palvelu alihankintana. Palvelusetelin toimivuuden käytännön esteeksi muodostuu asiakasmaksujen hallinta ja määräytyminen.

 

Hankinnan arvioitu arvo on n. 112 500 euroa vuodessa ja hankintakaudella 450 000 euroa/4 v.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Monimuotoistaa palvelun tarjontaa.

 

 

Posote-vaikutusten arviointi

                                                         

Ei Posote-vaikutusta.

 

 

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen:

 

                                                          Kuopion kotihoidon palvelutuotantoon kilpailutetaan toimijoita, jotka tuottavat kotihoidossa asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiset kotihoidon tukikäynnit.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää antaa IS-Hankinta Oy:lle toimeksiannon kotihoidon tukikäyntien kilpailuttamisen käynnistämisestä ja valmistelusta yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

 

                                                          Edelleen perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että IS-Hankinta Oy tekee kilpailutuksen pohjalta syntyvän hankintapäätöksen.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Merkittiin, että puheenjohtaja Neeta Röppänen poistui kokouksesta klo 15.47 ja ilmoitti olevansa jäävi (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyyn.

 

                                                          Tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Vesa Linnanmäki ja pöytäkirjantarkastajana Vesa Linnanmäen tilalla jäsen Tanja Airaksinen.

                                                         

                                                          Merkittiin, että puheenjohtaja Neeta Röppänen saapui takaisin kokoukseen klo 16.06.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen poistui kokouksesta klo 16.06 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa