Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 35

Asianro 3614/00.02.03/2018

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunnan kokousajat loppuvuodeksi 2018

 

 

 

 

 

                                                          Hallintosäännön 131 §:ssä on määräykset toimielinten kokousten ajankohdan ja paikan määräämisestä seuraavasti:

 

-       Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

 

-       Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

-       Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa:

 

-       Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin kello 15.00 alkaen. Seminaarit alkavat klo 12.00. Kokoukset ja seminaarit pidetään 

 

28.8.2018 klo 15

18.9.2018 klo 15, seminaari klo 12 alkaen

23.10.2018 klo 15

20.11.2018 klo 15

18.12.2018 klo 15

 

-       Kokoukset pidetään pääsääntöisesti osoitteessa Tulliportinkatu 17 B, 3 krs, lautakunnan kokoushuoneessa.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa